P6
60 M FÖRSÖK 01 1 Leo Silvén Möller 88 Hörningsnäs 6 Br 8.76 F 2 Richard Ortega Wahlstedt 88 Hörningsnäs 6 Br 9.97 3 Johan Saraste 88 Hörningsnäs 6 Br 10.31 4 Fredric Johansson 88 Hörningsnäs 6 Br 10.47 5 David Yu 88 Hörningsnäs 6 Nn 10.97 6 Henrik Jerkeryd 88 Hörningsnäs 6 Br 11.55 Mattias Hahn 88 Hörningsnäs 6 Br Ej start Jimmy Ingram 88 Hörningsnäs 6 Nn Ej start FÖRSÖK 02 1 Tobias Johansson 88 Segeltorp 6 M 9.17 F 2 Anton Sagrén 88 Snättringe 6 a 9.60 3 Gabriel Öfverberg 88 Segeltorp 6 G 9.72 4 Ludvig Ersson 88 Myrstuguberget 6 10.44 5 Jonas Lagerström 88 Hörningsnäs 6 Nn 10.54 6 Sam Motazedi 88 Segeltorp 6 M 11.18 FÖRSÖK 03 1 Stefan Johansson 88 Snättringe 6 a 9.56 2 Martin Gustafsson 88 Snättringe 6 a 9.85 3 Erik Svenander 88 Snättringe 6 a 10.36 4 Mattias Wall 88 Snättringe 6 a 10.63 5 Fredrik Nordström 88 Snättringe 6 a 10.77 6 Björn Larsson 88 Snättringe 6 a 10.82 7 Jimmy Johansson 88 Snättringe 6 a 11.01 Joakim Mårtensson 88 Snättringe 6 a Ej start FÖRSÖK 04 1 Robin Johansson 88 Tomtberga 6 A 9.03 F 2 Viktor Samuelsson 88 Snättringe 6 a 9.40 3 Stuart Barnes 88 Tomtberga 6 A 9.49 4 Fredrik Hemmälin 88 Tomtberga 6 A 9.50 5 Adam Lagnetoft 88 Tomtberga 6 A 9.63 6 Fredrik Surtell 88 Tomtberga 6 A 9.89 7 Bojan Corhodza 88 Tomtberga 6 A 9.96 8 Joel Eliasson 88 Tomtberga 6 A 10.53 FÖRSÖK 05 1 Alexander Ström 88 Tomtberga 6 B 8.47 F 2 Karl Berglund 88 Tomtberga 6 B 9.17 F 3 Tommy Hansen 88 Tomtberga 6 B 9.72 4 Christofer von Seth 88 Tomtberga 6 B 9.74 5 Mattias Andersson 88 Tomtberga 6 B 10.17 6 Adam Tomaszewski 88 Utsälje 6 H 10.66 7 Daniel Steinhauf 88 Tomtberga 6 B 11.67 Kimmo Granholm 88 Tomtberga 6 B Ej start FÖRSÖK 06 1 Magnus Lundgren 88 Utsälje 6 H 9.56 2 Erik Liling 88 Utsälje 6 H 9.99 3 Joacim Dufva 88 Utsälje 6 H 10.20 4 Markus Alapoikela 88 Utsälje 6 H 10.28 5 Erik Unevik 88 Utsälje 6 H 10.42 6 Alexander Hedh 88 Utsälje 6 H 10.45 7 Robbin Hellsén 88 Utsälje 6 H 11.10 Patrik Rosqvist 88 Utsälje 6 H Ej start FÖRSÖK 07 1 Viktor Lindgren 88 Utsälje 6 H 8.97 F 2 Robert Granlund 88 Utsälje 6 H 9.36 F 3 Tim Andersson 88 Utsälje 6 H 9.44 4 Viktor Westin 88 Utsälje 6 H 9.95 5 Sebastian Larsson 88 Utsälje 6 H 10.11 6 Kristoffer Thelenius 88 Utsälje 6 L 10.16 7 Emil Trygg 88 Utsälje 6 L 10.30 Per Arnmarker 88 Utsälje 6 L Ej start FÖRSÖK 08 1 Stefan Zäll 88 Ängsnäs 6 Rm 9.32 F 2 Johan Malgerud 88 Ängsnäs 6 Rm 9.41 3 Patrik Wadenholt 88 Ängsnäs 6 Rm 10.12 4 Niklas Bjelvén 88 Ängsnäs 6 Rm 10.23 5 Jocke Fredriksson 88 Ängsnäs 6 Rm 10.32 6 Richard Berglund 88 Myrstuguberget 6 10.49 7 Yannick Thompson 88 Myrstuguberget 6 10.63 Jimmy Olsson 88 Ängsnäs 6 Rm Ej start FINAL 2001-05-13 1 Alexander Ström 88 Tomtberga 6 B 8.48 2 Leo Silvén Möller 88 Hörningsnäs 6 Br 8.52 3 Viktor Lindgren 88 Utsälje 6 H 8.83 4 Tobias Johansson 88 Segeltorp 6 M 9.06 5 Karl Berglund 88 Tomtberga 6 B 9.09 6 Robin Johansson 88 Tomtberga 6 A 9.11 7 Stefan Zäll 88 Ängsnäs 6 Rm 9.26 8 Robert Granlund 88 Utsälje 6 H 9.30
P6
HÖJDHOPP 2001-05-13 1 Patrik Nilsson 88 Segeltorp 6 G 145 2 Viktor Samuelsson 88 Snättringe 6 a 140 2 Alexander Ström 88 Tomtberga 6 B 140 4 Karl Berglund 88 Tomtberga 6 B 135 5 Alexander Hedh 88 Utsälje 6 H 130 6 Mattias Wall 88 Snättringe 6 a 125 7 Tommy Hansen 88 Tomtberga 6 B 120 7 Erik Unevik 88 Utsälje 6 H 120 9 Tim Andersson 88 Utsälje 6 H 120 10 Sebastian Larsson 88 Utsälje 6 H 120 11 Emil Trygg 88 Utsälje 6 L 120 12 Mehmet Korkmaz 88 Segeltorp 6 G 115 13 Mattias Andersson 88 Tomtberga 6 B 115 14 Stefan Nilsson 88 Segeltorp 6 G 110 15 Jimmy Johansson 88 Snättringe 6 a 110 16 Christofer von Seth 88 Tomtberga 6 B 110 17 Ludvig Vikblad 88 Tomtberga 6 B 110 18 Erik Liling 88 Utsälje 6 H 110 19 Viktor Westin 88 Utsälje 6 H 110 20 Johan Dahlqvist 88 Hörningsnäs 6 Br 100 21 Gabriel Öfverberg 88 Segeltorp 6 G 100 22 Oskar Lund 88 Segeltorp 6 G 90 23 Daniel Steinhauf 88 Tomtberga 6 B 90 24 Stefan Olausson 88 Utsälje 6 H 90 25 Linus Westerlund 88 Utsälje 6 L 90 26 Andreas Westerlund 88 Utsälje 6 H 0 27 Markus Alapoikela 88 Utsälje 6 H 0
P6
BOLL 2001-05-13 1 Magnus Lundgren 88 Utsälje 6 H 4753 2 Richard Ortega Wahlstedt 88 Hörningsnäs 6 Br 4144 3 Leo Silvén Möller 88 Hörningsnäs 6 Br 4113 4 Adam Lagnetoft 88 Tomtberga 6 A 3991 5 Robert Granlund 88 Utsälje 6 H 3975 6 Bojan Corhodza 88 Tomtberga 6 A 3870 7 Joel Eliasson 88 Tomtberga 6 A 3790 8 Patrik Wadenholt 88 Ängsnäs 6 Rm 3754 9 Patrik Nilsson 88 Segeltorp 6 G 3745 10 Björn Jonasson 88 Segeltorp 6 G 3745 11 Stefan Zäll 88 Ängsnäs 6 Rm 3671 12 Viktor Lindgren 88 Utsälje 6 H 3658 13 Johan Malgerud 88 Ängsnäs 6 Rm 3570 14 Marcus Lindblom 88 Tomtberga 6 A 3530 15 Robin Wadenholt 88 Ängsnäs 6 Rm 3484 16 Richard Berglund 88 Myrstuguberget 6 3375 17 Stefan Olausson 88 Utsälje 6 H 3284 18 Anton Sagrén 88 Snättringe 6 a 3195 19 Joacim Dufva 88 Utsälje 6 H 3172 20 Mikael Wadenholt 88 Ängsnäs 6 Rm 3106 21 Niklas Bjelvén 88 Ängsnäs 6 Rm 3092 22 Andreas Westerlund 88 Utsälje 6 H 2940 23 Stuart Barnes 88 Tomtberga 6 A 2935 24 Stefan Nilsson 88 Segeltorp 6 G 2931 25 Ludvig Ersson 88 Myrstuguberget 6 2871 26 Stefan Johansson 88 Snättringe 6 a 2839 27 Mehmet Korkmaz 88 Segeltorp 6 G 2833 28 Fredrik Nordström 88 Snättringe 6 a 2618 29 Adam Tomaszewski 88 Utsälje 6 H 2568 30 Martin Gustafsson 88 Snättringe 6 a 2466 31 Jonas Lagerström 88 Hörningsnäs 6 Nn 2431 32 David Yu 88 Hörningsnäs 6 Nn 2383 33 Erik Svenander 88 Snättringe 6 a 2375 34 Björn Larsson 88 Snättringe 6 a 2345 35 Johan Saraste 88 Hörningsnäs 6 Br 2341 36 Yannick Thompson 88 Myrstuguberget 6 2341 37 Henrik Jerkeryd 88 Hörningsnäs 6 Br 2336 38 Jocke Fredriksson 88 Ängsnäs 6 Rm 2330 39 Robbin Hellsén 88 Utsälje 6 H 2291 40 Tobias Johansson 88 Segeltorp 6 M 2279 41 Johan Dahlqvist 88 Hörningsnäs 6 Br 2275 42 Linus Westerlund 88 Utsälje 6 L 2118 43 Sam Motazedi 88 Segeltorp 6 M 2040 44 Oskar Lund 88 Segeltorp 6 G 2035 45 Ludvig Vikblad 88 Tomtberga 6 B 1992 46 Fredric Johansson 88 Hörningsnäs 6 Br 1827 47 Kristoffer Thelenius 88 Utsälje 6 L 1803
P5
60 M FÖRSÖK 01 1 Fredrik Boström 89 Edbo 5 9.55 2 Henrik Götbrant 89 Edbo 5 10.64 3 Patrik Hammarlund 89 Edbo 5 10.76 4 Fredrik Nordahl 89 Edbo 5 10.83 5 Mattias Eriksson 89 Edbo 5 11.25 Alexander Sjöberg 89 Hörningsnäs 5 Kn Ej start Ali Al-Balaghi 89 Hörningsnäs 5 Kn Ej start FÖRSÖK 10 1 Robin Olofsson 89 Segeltorp 5 R 9.48 F 2 Patrik Holm 89 Segeltorp 5 M 9.59 3 Mattias österman 89 Segeltorp 5 R 9.67 4 Konstantinos Malouchos 89 Segeltorp 5 R 9.84 5 Adam Perman 89 Segeltorp 5 R 10.37 6 Douglas Hed 89 Snättringe 5 A 10.38 7 Nicholas South 89 Segeltorp 5 M 11.01 Alexis Holmström-Levesco 89 Snättringe 5 A Ej start FÖRSÖK 11 1 Kenny Norén 89 Snättringe 5 A 9.43 F 2 Mattias Åström 89 Snättringe 5 A 9.70 3 Olof Brodin 89 Snättringe 5 A 9.73 4 Viktor Lundell 89 Snättringe 5 A 9.88 5 Tobias Johansson 89 Snättringe 5 A 10.58 6 Emil Apelgren 89 Snättringe 5 A 10.63 7 Joakim Ottander 89 Snättringe 5 A 10.77 8 Johan Dimitry 89 Snättringe 5 b 11.33 FÖRSÖK 12 1 Victor Eskeskär 89 Snättringe 5 b 9.72 2 Mathias Nordberg 89 Snättringe 5 b 9.76 3 Elis Forsgård 89 Solfagra 5 D 10.01 4 Anton Walfridsson 89 Solfagra 5 D 10.44 5 Thomas Schützler 89 Snättringe 5 b 10.53 6 Morgan Söderlund 89 Snättringe 5 b 10.75 7 Sebastian Höglund 89 Snättringe 5 b 12.12 Karl Åhammar 89 Snättringe 5 b Ej start FÖRSÖK 13 1 Kim Åkerblom 89 Solfagra 5 D 9.48 2 Ronnie Andersson 89 Solfagra 5 D 9.74 3 Robin Miroglin 89 Solfagra 5 D 9.92 4 Martin Johansson 89 Tomtberga 5 b 10.06 5 Ricky Brun 89 Solfagra 5 D 10.30 6 Mikael Andersson 89 Tomtberga 5 b 10.34 7 Mikael Rehnmark 89 Tomtberga 5 b 10.92 Niklas Sernbrandt 89 Solfagra 5 D Ej start FÖRSÖK 14 1 Serdar Sen 89 Tomtberga 5 b 9.98 2 Christoffer Johansson 89 Tomtberga 5 D 10.00 3 Rikard Flodin 89 Tomtberga 5 b 10.37 4 Joakim Cars 89 Tomtberga 5 C 10.66 5 Mats Morén 89 Tomtberga 5 C 10.79 6 Kristan Broumana 89 Tomtberga 5 C 11.25 Roland Jakab 89 Tomtberga 5 C Ej start Joakim Dahl 89 Tomtberga 5 D Ej start FÖRSÖK 15 1 Markus Hebrant 89 Utsälje 4-5 HA 9.31 F 2 Alexander Nordkvist 89 Utsälje 4-5 HA 10.05 3 Jonas Lindqvist 89 Tomtberga 5 D 10.44 4 Magnus Andersson 89 Utsälje 4-5 HA 10.51 5 Tito Fiori 89 Utsälje 4-5 HA 10.52 6 Kristopher Smith 89 Tomtberga 5 D 11.54 7 Ted Stengarn 89 Tomtberga 5 D 11.90 8 Thomas Wentzel 89 Utsälje 4-5 HA 11.91 FÖRSÖK 16 1 Pierre Eklund 89 Utsälje 4-5 HC 9.40 F 2 Daniel Holmgren 89 Utsälje 4-5 HC 10.21 3 Johan Johansson 89 Utsälje 4-5 HC 10.56 4 Dennis Paulsson 89 Utsälje 4-5 HC 10.64 5 Luka Tadic 89 Utsälje 4-5 HC 10.85 6 Christian Hogler 89 Utsälje 4-5 HC 11.41 7 Tony Johnsson 89 Utsälje 4-5 HA 12.18 Robin Lindback 89 Utsälje 4-5 HC Ej start FÖRSÖK 17 1 Dan Bergström 89 Utsälje 5 L 9.67 2 Marcus Askebäck 89 Utsälje 5 HB 9.90 3 Jens Gudmandsen 89 Utsälje 5 L 10.30 4 Joel Moberg 89 Utsälje 5 L 10.34 5 Carl Sundberg 89 Utsälje 5 L 10.53 6 James Eriksson 89 Utsälje 5 L 11.61 David Nokto 89 Utsälje 5 HB Ej start Johan Åkerström 89 Utsälje 5 HB Ej start FÖRSÖK 18 1 Rasmus Gustafsson 89 Utsälje 5 L 9.74 2 Camilo Vargas Niia 89 Vårby 5 10.33 3 Tuna Yildiz 89 Vårby 5 10.46 4 Johan Örberg 89 Utsälje 5 L 10.78 5 Soran Husain 89 Vårby 5 10.93 6 Ishak Bicen 89 Vårby 5 11.71 7 Marko Miljkovic 89 Vårby 5 12.21 Mikael Ullberg 89 Utsälje 5 L Ej start FÖRSÖK 19 1 Pontus Werbelow 89 Källbrink 5 C 9.86 2 Marcus Larsson 89 Ängsnäs 5 Mr 9.88 3 Viktor Stövander 89 Källbrinksskolan 9.95 4 Stefan Nordström 89 Ängsnäs 5 Mr 10.35 5 Jesper Magnusson 89 Ängsnäs 5 Mr 10.47 6 Dennis Aldenroth 89 Ängsnäs 5 Mr 10.54 7 Daniel Sjöblom 89 Utsälje 5 L 10.62 8 Yasmin Nouri 89 Vårby 5 12.64 FÖRSÖK 02 1 Fredric Karlsson 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.04 3 Magnus Gårdström 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.34 4 Christoffer Widlund 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.56 5 Milad Chamoun 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.70 6 Alan Yousef 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.78 7 Torbjörn Zäll 89 Hörningsnäs 5 Kn 11.26 Mikael Hemmälin 89 Hörningsnäs 5 Kn Ej start Charlie Köhler 89 Hörningsnäs 5 Rn Ej start 2 Henrik Nyström 89 Hörningsnäs 5 Kn 9Ej start FÖRSÖK 03 1 Morgan Bereflod 89 Hörningsnäs 5 Rn 11.14 2 Tim Fryk 89 Hörningsnäs 5 Rn 12.05 Alexander Rosmark 89 Kungsklippan 5 A Ej start Magnus Forsberg 89 Kungsklippan 5 A Ej start Oscar Friberg 89 Kungsklippan 5 A Ej start Oscar Lundquist 89 Kungsklippan 5 A Ej start Tom Melin 89 Kungsklippan 5 A Ej start Tomas Ekberg 89 Kungsklippan 5 A Ej start FÖRSÖK 04 1 Mikael Johansson 89 Kungsklippan 5 B 9.55 2 Christoffer Nilsson 89 Kungsklippan 5 B 9.63 3 Joakim Johansson 89 Kungsklippan 5 B 9.91 4 Jon Eriksson 89 Kungsklippan 5 B 9.94 5 Christoffer Hurtig 89 Kungsklippan 5 B 9.98 6 Fredrik Sandberg 89 Kungsklippan 5 B 10.14 7 Dennis Blomberg 89 Kungsklippan 5 B 10.42 Victor Anetoft 89 Kungsklippan 5 A Ej start FÖRSÖK 05 1 Andreas Werner 89 Kungsklippan 5 C 9.21 F 2 Max Ström 89 Kungsklippan 5 C 9.37 F 3 Rickie Berglind 89 Kungsklippan 5 C 9.43 F 4 Christian Franzén 89 Kungsklippan 5 C 9.94 5 Dennis Nyberg 89 Kungsklippan 5 C 10.12 6 Jimmy Wallentin 89 Kungsklippan 5 C 10.27 7 Marcus Eberoth 89 Kungsklippan 5 C 11.09 John Grängfelt 89 Kungsklippan 5 C Ej start FÖRSÖK 06 1 Jonathan Ljungqvist 89 Källbrink 5 B 8.85 F 2 Pontus Larsson 89 Kungsklippan 5 D 9.86 3 Pontus Näsström 89 Kungsklippan 5 D 10.20 4 Erik Nyqvist 89 Kungsklippan 5 D 10.23 5 Sebastian Blomstrand 89 Kungsklippan 5 C 10.28 6 Daniel Augustsson 89 Kungsklippan 5 D 10.35 7 Björn Holgersson 89 Kungsklippan 5 D 10.89 8 Morgan Nilsson 89 Kungsklippan 5 D 11.09 FÖRSÖK 07 1 Anton Welin 89 Källbrinksskolan 9.53 2 Markus Bergström 89 Myrstuguberget 5 10.10 3 John Kass Elias 89 Myrstuguberget 5 10.15 4 Ali Leylani 89 Myrstuguberget 5 10.46 5 Max Frånlund 89 Myrstuguberget 5 10.72 6 Kevin Thompson 89 Myrstuguberget 5 10.75 Niklas Wahlstedt 89 Källbrink 5 B Ej start Pasi Winsten 89 Myrstuguberget 5 Ej start FÖRSÖK 08 1 Fredrik Hallin 89 Segeltorp 5 B 9.51 2 Tobias Dahlgren 89 Myrstuguberget 5 9.65 3 Patrik Schmitt 89 Segeltorp 5 B 10.01 4 Marcus Berglund 89 Segeltorp 5 B 10.01 5 Jim Carlsson 89 Segeltorp 5 B 10.07 6 Aleksander Andrejic 89 Segeltorp 5 B 10.10 7 Fredrik Sundin 89 Segeltorp 5 B 10.49 8 Alexander Näsholm 89 Segeltorp 5 B 11.05 Calle Lundin 89 Segeltorp 5 B Ej start FÖRSÖK 09 1 Pär Hillberg 89 Segeltorp 5 B 10.09 2 Lars Nilsson 89 Segeltorp 5 M 10.49 3 Sebastian Engberg 89 Segeltorp 5 B 10.95 4 Henrik Palmqvist 89 Segeltorp 5 M 11.38 5 Johan Sahl-Jonsson 89 Segeltorp 5 M 11.41 Mattias Larssen 89 Segeltorp 5 B Ej start Thommy Nylander 89 Segeltorp 5 B Ej start FINAL 2001-05-13 1 Jonathan Ljungqvist 89 Källbrink 5 B 8.85 2 Andreas Werner 89 Kungsklippan 5 C 9.07 3 Pierre Eklund 89 Utsälje 4-5 HC 9.14 4 Kenny Norén 89 Snättringe 5 A 9.17 5 Rickie Berglind 89 Kungsklippan 5 C 9.21 6 Markus Hebrant 89 Utsälje 4-5 HA 9.26 7 Robin Olofsson 89 Segeltorp 5 R 9.31 8 Max Ström 89 Kungsklippan 5 C 9.34
P5
LÄNGDHOPP 2001-05-13 1 Jonathan Ljungqvist 89 Källbrink 5 B 435 2 Mattias österman 89 Segeltorp 5 R 399 3 Pierre Eklund 89 Utsälje 4-5 HC 396 4 Olof Brodin 89 Snättringe 5 A 389 5 Fredrik Hallin 89 Segeltorp 5 B 387 6 Mathias Nordberg 89 Snättringe 5 b 383 7 Alexander Nordkvist 89 Utsälje 4-5 HA 383 8 Fredrik Boström 89 Edbo 5 380 9 Alexander Silwén 89 Kungsklippan 5 D 376 10 Dan Bergström 89 Utsälje 5 L 376 11 Markus Bergström 89 Myrstuguberget 5 375 12 Andreas Werner 89 Kungsklippan 5 C 374 13 Victor Eskeskär 89 Snättringe 5 b 372 14 Markus Hebrant 89 Utsälje 4-5 HA 370 15 Mikael Johansson 89 Kungsklippan 5 B 369 16 Jon Eriksson 89 Kungsklippan 5 B 369 17 Robin Olofsson 89 Segeltorp 5 R 369 18 Joakim Ottander 89 Snättringe 5 A 369 19 Johan Berglund 89 Tomtberga 5 b 365 20 Kim Åkerblom 89 Solfagra 5 D 363 21 Adam Perman 89 Segeltorp 5 R 362 22 Pär Hillberg 89 Segeltorp 5 B 360 23 Simon Lindberg 89 Snättringe 5 b 357 24 Erik Nyqvist 89 Kungsklippan 5 D 355 25 Christoffer Widlund 89 Hörningsnäs 5 Rn 354 26 Rasmus Gustafsson 89 Utsälje 5 L 354 27 Henrik Nyström 89 Hörningsnäs 5 Kn 354 28 Tito Fiori 89 Utsälje 4-5 HA 353 29 Konstantinos Malouchos 89 Segeltorp 5 R 352 30 Kenny Norén 89 Snättringe 5 A 352 31 Christoffer Nilsson 89 Kungsklippan 5 B 351 32 Daniel Augustsson 89 Kungsklippan 5 D 351 33 Mattias Åström 89 Snättringe 5 A 347 34 Roland Jakab 89 Tomtberga 5 C 345 35 Marcus Askebäck 89 Utsälje 5 HB 344 36 Leo Crawford 89 Kungsklippan 5 B 341 37 Pontus Larsson 89 Kungsklippan 5 D 341 38 Emil Apelgren 89 Snättringe 5 A 341 39 Thomas Schützler 89 Snättringe 5 b 341 40 Ricky Brun 89 Solfagra 5 D 341 41 Henrik Götbrant 89 Edbo 5 339 42 Kevin Thompson 89 Myrstuguberget 5 339 43 Christoffer Johansson 89 Tomtberga 5 D 339 44 Ludde Söderberg 89 Snättringe 5 b 338 45 Tobias Johansson 89 Snättringe 5 A 336 46 Stefan Nordström 89 Ängsnäs 5 Mr 336 47 Magnus Gårdström 89 Hörningsnäs 5 Rn 335 48 Jakob Huss 89 Kungsklippan 5 D 334 49 Daniel Berlin 89 Utsälje 5 L 334 50 Sebastian Borgstedt 89 Ängsnäs 5 Mr 333 51 Kristoffer Zetterman 89 Snättringe 5 b 332 52 Douglas Hed 89 Snättringe 5 A 331 53 Markus Fjällid 89 Kungsklippan 5 C 329 54 Lars Blomberg 89 Kungsklippan 5 D 329 55 Johan Örberg 89 Utsälje 5 L 328 56 Joakim Johansson 89 Kungsklippan 5 B 326 57 Tuna Yildiz 89 Vårby 5 326 58 Elis Forsgård 89 Solfagra 5 D 325 59 Martin Johansson 89 Tomtberga 5 b 325 60 Daniel Holmgren 89 Utsälje 4-5 HC 324 61 Fredrik Nordahl 89 Edbo 5 323 62 Oskar Åberg 89 Utsälje 5 L 322 63 Camilo Vargas Niia 89 Vårby 5 322 64 Christoffer Hurtig 89 Kungsklippan 5 B 321 65 Magnus Källström 89 Kungsklippan 5 C 321 66 Jim Carlsson 89 Segeltorp 5 B 321 67 Sebastian Blomstrand 89 Kungsklippan 5 C 320 68 Morgan Söderlund 89 Snättringe 5 b 320 69 Tobias Dahlgren 89 Myrstuguberget 5 319 70 Rein Lindqvist 89 Segeltorp 5 B 319 71 Viktor Lundell 89 Snättringe 5 A 319 72 Hannes Tomani 89 Snättringe 5 b 319 73 Marcus Larsson 89 Ängsnäs 5 Mr 319 74 Mathias Vinestrand 89 Solfagra 5 D 318 75 Aleksander Andrejic 89 Segeltorp 5 B 317 76 Sebastian Magnusson 89 Utsälje 5 L 317 77 Dennis Nyberg 89 Kungsklippan 5 C 316 78 Björn Holgersson 89 Kungsklippan 5 D 315 79 Magnus Andersson 89 Utsälje 4-5 HA 313 80 Daniel Sjöblom 89 Utsälje 5 L 313 81 Max Frånlund 89 Myrstuguberget 5 312 82 Morgan Bereflod 89 Hörningsnäs 5 Rn 311 83 Marcus Eberoth 89 Kungsklippan 5 C 309 84 Morgan Nilsson 89 Kungsklippan 5 D 309 85 Alan Yousef 89 Hörningsnäs 5 Rn 307 86 Ted Hedlund 89 Källbrink 5 B 307 87 Pontus Näsström 89 Kungsklippan 5 D 306 88 Sebastian Höglund 89 Snättringe 5 b 306 89 Fredrik Sandberg 89 Kungsklippan 5 B 305 90 Joel Moberg 89 Utsälje 5 L 305 91 Johan Johansson 89 Utsälje 4-5 HC 305 92 Soran Husain 89 Vårby 5 305 93 Luka Tadic 89 Utsälje 4-5 HC 302 94 Tim Fryk 89 Hörningsnäs 5 Rn 301 95 Kalle Tägt 89 Kungsklippan 5 B 301 96 Christian Franzén 89 Kungsklippan 5 C 299 97 Lars Nilsson 89 Segeltorp 5 M 299 98 Marcus Jerner 89 Edbo 5 298 99 Kristan Broumana 89 Tomtberga 5 C 298 00 Patrik Holm 89 Segeltorp 5 M 297 01 John Eldrige 89 Kungsklippan 5 B 296 02 Isak Berg 89 Källbrink 5 B 296 03 Sebastian Engberg 89 Segeltorp 5 B 295 04 Milad Chamoun 89 Hörningsnäs 5 Rn 290 05 Fredrik Benhke 89 Kungsklippan 5 C 288 06 Kristopher Smith 89 Tomtberga 5 D 286 07 Sebastian Thorsson 89 Ängsnäs 5 Mr 286 08 Johan Paulsson 89 Hörningsnäs 5 Kn 285 09 John Kass Elias 89 Myrstuguberget 5 284 10 Christian Hogler 89 Utsälje 4-5 HC 282 11 Mikael Andersson 89 Tomtberga 5 b 280 12 James Eriksson 89 Utsälje 5 L 274 13 Victor Stålberg 89 Segeltorp 5 B 272 14 Mattias Eriksson 89 Edbo 5 271 15 Rickard Persson-Black 89 Hörningsnäs 5 Kn 271 16 Günay Yükseloglu 89 Myrstuguberget 5 271 17 Hawar Tokai 89 Vårby 5 266 18 Pontus Stigeborn 89 Utsälje 4-5 HA 262 19 Tony Johnsson 89 Utsälje 4-5 HA 261 20 Magnus Pettersson 89 Kungsklippan 5 B 260 21 Jesper Parö-Persson 89 Tomtberga 5 b 260 22 Andreas Andersson 89 Segeltorp 5 R 258 23 Yasmin Nouri 89 Vårby 5 257 24 Dennis Saliba 89 Segeltorp 5 R 245 25 Erik Fröman 89 Snättringe 5 A 241 26 Ishak Bicen 89 Vårby 5 239 27 Torbjörn Zäll 89 Hörningsnäs 5 Kn 235 28 Stefan Vrenning 89 Utsälje 4-5 HA 224 29 Jonas Lindqvist 89 Tomtberga 5 D 220
P5
KULA 3,0 KG 2001-05-13 1 Svante Eklund 89 Snättringe 5 b 837 2 Serdar Sen 89 Tomtberga 5 b 816 3 Daniel Berlin 89 Utsälje 5 L 800 4 Marcus Berglund 89 Segeltorp 5 B 791 5 Viktor Stövander 89 Källbrinksskolan 763 6 Max Ström 89 Kungsklippan 5 C 757 7 Simon Lindberg 89 Snättringe 5 b 725 8 Dennis Aldenroth 89 Ängsnäs 5 Mr 716 9 Erik Fröman 89 Snättringe 5 A 710 10 Carl Sundberg 89 Utsälje 5 L 707 11 Ted Sime 89 Hörningsnäs 5 Kn 706 12 Sebastian Borgstedt 89 Ängsnäs 5 Mr 705 13 Jakob Huss 89 Kungsklippan 5 D 703 14 Rickie Berglind 89 Kungsklippan 5 C 700 15 Anton Walfridsson 89 Solfagra 5 D 700 16 Hannes Tomani 89 Snättringe 5 b 697 17 Simon Karlsson 89 Kungsklippan 5 C 690 18 Ludde Söderberg 89 Snättringe 5 b 672 19 Jens Gudmandsen 89 Utsälje 5 L 667 20 Anton Welin 89 Källbrinksskolan 659 21 Dennis Saliba 89 Segeltorp 5 R 654 22 Fredrik Sundin 89 Segeltorp 5 B 646 23 Jimmy Wallentin 89 Kungsklippan 5 C 641 24 Isak Berg 89 Källbrink 5 B 641 25 Patrik Schmitt 89 Segeltorp 5 B 639 26 Joakim Cars 89 Tomtberga 5 C 634 27 Kalle Tägt 89 Kungsklippan 5 B 633 28 Magnus Källström 89 Kungsklippan 5 C 629 29 Oskar Åberg 89 Utsälje 5 L 629 30 John Eldrige 89 Kungsklippan 5 B 628 31 Alexander Silwén 89 Kungsklippan 5 D 623 32 Dennis Blomberg 89 Kungsklippan 5 B 619 33 Fredric Karlsson 89 Hörningsnäs 5 Rn 617 34 Jesper Parö-Persson 89 Tomtberga 5 b 616 35 Andreas Andersson 89 Segeltorp 5 R 599 36 Lars Blomberg 89 Kungsklippan 5 D 598 37 Henrik Palmqvist 89 Segeltorp 5 M 595 38 Leo Crawford 89 Kungsklippan 5 B 593 39 Rein Lindqvist 89 Segeltorp 5 B 592 40 Ted Hedlund 89 Källbrink 5 B 575 41 Kristoffer Zetterman 89 Snättringe 5 b 572 42 Christian Hagberg 89 Hörningsnäs 5 Kn 568 43 Mikael Rehnmark 89 Tomtberga 5 b 563 44 Jesper Magnusson 89 Ängsnäs 5 Mr 557 45 Sebastian Thorsson 89 Ängsnäs 5 Mr 551 46 Rikard Flodin 89 Tomtberga 5 b 549 47 Sebastian Magnusson 89 Utsälje 5 L 549 48 Mathias Vinestrand 89 Solfagra 5 D 536 49 Fredrik Benhke 89 Kungsklippan 5 C 529 50 Joakim Nilsson 89 Kungsklippan 5 C 527 51 Hawar Tokai 89 Vårby 5 522 52 Rickard Persson-Black 89 Hörningsnäs 5 Kn 521 53 Magnus Pettersson 89 Kungsklippan 5 B 502 54 Johan Dimitry 89 Snättringe 5 b 492 55 Johan Sahl-Jonsson 89 Segeltorp 5 M 491 56 Stefan Vrenning 89 Utsälje 4-5 HA 490 57 Patrik Hammarlund 89 Edbo 5 488 58 Alexander Näsholm 89 Segeltorp 5 B 476 59 Marko Miljkovic 89 Vårby 5 473 60 Nicholas South 89 Segeltorp 5 M 464 61 Pontus Stigeborn 89 Utsälje 4-5 HA 450 62 Victor Stålberg 89 Segeltorp 5 B 414 63 Günay Yükseloglu 89 Myrstuguberget 5 407 64 Thomas Wentzel 89 Utsälje 4-5 HA 375 65 Marcus Jerner 89 Edbo 5 356
P4
60 M FÖRSÖK 01 1 Joel Johansson Matikka 90 Hörningsnäs 4 Bn 9.66 F 2 Jonas Palmqvist 90 Hörningsnäs 4 Bn 9.95 3 Alexander Hedin 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.58 4 Adam Werlehag 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.70 5 Linus Blixt 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.88 6 Christoffer Johansson 90 Hörningsnäs 4 Bn 11.08 7 Max Holt 90 Hörningsnäs 4 Bn 11.27 8 Andreas Jonsson 90 Hörningsnäs 4 Bn 11.78 FÖRSÖK 10 1 Stoffe Aspeqvist 90 Snättringe 4 A 10.01 2 Rasmus Kronestrand 90 Snättringe 4 C 10.40 3 Fabian Goldman Hübinette 90 Snättringe 4 C 10.64 4 Emil Peters 90 Snättringe 4 C 10.66 5 Tobias Jaräng 90 Snättringe 4 b 11.11 6 Robert Andersson 90 Snättringe 4 A 11.14 Johan Lodenius 90 Snättringe 4 C Ej start Wiktor Green 90 Snättringe 4 C Ej start FÖRSÖK 11 1 Dennis Hultman 90 Solfagra 4 A 10.27 2 Viktor Solenberg 90 Snättringe 4 C 10.48 3 David Rydberg 90 Solfagra 4 A 10.69 4 Josef Rustam 90 Solfagra 4 A 11.04 5 Andreas Sundqvist 90 Solfagra 4 A 11.11 6 Joakim Olsson 90 Solfagra 4 A 11.19 7 David Siebolds 90 Solfagra 4 A 12.14 Marcus Krüger 90 Solfagra 4 A Ej start FÖRSÖK 12 1 Andreas Kristiansen 90 Solfagra 4 b 9.37 F 2 Marco Marjanovic Cronval 90 Solfagra 4 b 10.38 3 Robin Hultman 90 Solfagra 4 A 10.45 4 Viktor Johansson 90 Solfagra 4 A 10.70 5 Olle Kallur 90 Solfagra 4 A 10.74 6 Tim Koglin 90 Solfagra 4 A 10.90 Martin Andersson 90 Solfagra 4 A Ej start Oscar Sandell 90 Solfagra 4 b Ej start FÖRSÖK 13 1 Patrik Vestermark 90 Solfagra 4 b 9.92 2 Johan Sterling 90 Solfagra 4 c 10.18 3 Viktor Runering 90 Solfagra 4 b 10.32 4 Oscar Olsson 90 Solfagra 4 c 10.64 5 Christian Jensen 90 Solfagra 4 c 10.66 6 Andreas Fjällid 90 Solfagra 4 c 10.79 7 Niklas Asterdahl 90 Solfagra 4 c 10.91 8 Johan Nygren 90 Solfagra 4 c 11.99 FÖRSÖK 14 1 Linus Svan 90 Solfagra 4 d 10.12 2 David Nilsén 90 Solfagra 4 d 10.51 3 Daniel Åhlander 90 Solfagra 4 d 10.53 4 Magnus Hén 90 Solfagra 4 d 10.67 5 Alexandros Ahlgren 90 Solfagra 4 d 10.67 Rasmus Eriksson 90 Solfagra 4 c Ej start Fredrik Flodin 90 Solfagra 4 d Ej start Lukas Ramstedt 90 Solfagra 4 d Ej start FÖRSÖK 15 1 Patrick Runmon 90 Solfagra 4 d 10.07 2 Mathias Jörbeck 90 Solfagra 4 e 10.08 3 Karl Stagnell 90 Solfagra 4 e 10.20 4 Mattias Olsson 90 Solfagra 4 d 10.44 5 Niklas Malmborg 90 Solfagra 4 d 10.61 6 Mathias Vought 90 Solfagra 4 d 10.68 7 Johan Carlberg 90 Solfagra 4 e 10.75 8 Joakim Prezent 90 Solfagra 4 e 10.78 FÖRSÖK 16 1 Bover Gültein 90 Tomtberga 4 a Pe 9.47 2 Martell Lofield 90 Tomtberga 4 a Pe 10.22 3 Niels Hedberg 90 Solfagra 4 e 10.66 4 Tom Magnusson 90 Solfagra 4 e 10.88 5 Mattias Qvist 90 Solfagra 4 e 10.99 6 Alexander Bäckström 90 Tomtberga 4 a Pe 11.30 7 Gökalp Bilge 90 Tomtberga 4 a Pe 11.50 8 Anders Stengård 90 Tomtberga 4 a Pe 12.94 FÖRSÖK 17 1 Simon Mukiibi Bakenda 90 Tomtberga 4 a Pe 9.82 F 2 Linus Liljefors 90 Tomtberga 4 B 9.97 3 Fredrik Johansson 90 Tomtberga 4 B 10.79 4 Alex Arfwedsson 90 Tomtberga 4 B 10.98 5 Hans Österlund 90 Tomtberga 4 B 11.20 6 Alex Choromanski 90 Tomtberga 4 B 11.24 7 Anton Litzen 90 Tomtberga 4 B 11.43 Patrik Lang 90 Tomtberga 4 a Pe Ej start FÖRSÖK 18 1 Andreas Jonsson 90 Tomtberga 4 c 9.50 F 2 Marc Neander 90 Tomtberga 4 B 10.52 3 Daniel Fredriksson 90 Tomtberga 4 c 10.81 4 Patrik Nilsson 90 Tomtberga 4 c 10.83 5 Chris Chong 90 Tomtberga 4 c 11.41 6 Erik Zakolski 90 Tomtberga 4 c 11.42 7 André Jakobsson 90 Tomtberga 4 d Jo 11.51 Toni Tirkkonen 90 Tomtberga 4 B Ej start FÖRSÖK 19 1 Stefan Naeslund 90 Tomtberga 4 d Jo 9.89 2 Filip Unevik 90 Utsälje 4 HB 10.57 3 André Hed 90 Utsälje 4 HB 10.58 4 Fredrik Thunström 90 Utsälje 4-5 HC 10.59 5 Daniel Granlund 90 Utsälje 4 HB 10.84 6 Oskar Strålstierna 90 Utsälje 4-5 HC 11.02 7 Robin Wåhlstedt 90 Utsälje 4-5 HC 11.04 Niklas Rehnmark 90 Tomtberga 4 d Jo Ej start FÖRSÖK 02 1 Erik Bergman 90 Hörningsnäs 4 Vn 9.86 F 2 Filip Andén 90 Kungsklippan 4 B 10.01 3 Johan Pettersson 90 Kungsklippan 4 B 10.14 4 Daniel Selin 90 Kungsklippan 4 B 10.33 5 Albin Sjöö 90 Kungsklippan 4 B 10.80 6 Max Gylin 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.89 7 Rasmus Andersson 90 Hörningsnäs 4 Vn 12.34 Markus Krüger 90 Hörningsnäs 4 Vn Ej start FÖRSÖK 20 1 Marcus Lindfors 90 Utsälje 4 Lärkan 10.10 2 Niklas Almgren 90 Utsälje 4 Lärkan 10.37 3 Makis Dalaklis 90 Utsälje 4 Lärkan 10.48 4 Oscar Ericsson 90 Utsälje 4 Lärkan 10.76 5 Matteo Baldinazzo 90 Utsälje 4 Lärkan 10.78 6 Jonas Sundin 90 Utsälje 4 Lärkan 10.78 7 Andreas Carlson 90 Utsälje 4 Lärkan 11.21 8 Philip Widoff 90 Utsälje 4 Lärkan 11.38 FÖRSÖK 21 1 Kristoffer Lärka 90 Ängsnäs 4 Ry 10.02 2 David Lindesten 90 Ängsnäs 4 Ry 10.08 3 Christoffer Callmar 90 Ängsnäs 4 Ry 10.51 4 Emil Jansson 90 Ängsnäs 4 Ry 10.58 5 John Björkroos 90 Ängsnäs 4 Ry 10.59 6 Jacob Holmberg 90 Ängsnäs 4 Ry 10.65 7 Alexander Koinberg 90 Ängsnäs 4 Ry 11.50 Erik Fäldt 90 Ängsnäs 4 Ry Ej start FÖRSÖK 22 1 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 4 Ry 9.66 F 2 Oscar Lissegårdh 90 Ängsnäs 4 Ry 9.87 3 Martin Thuresson 90 Ängsnäs 4 Ry 10.32 4 Toni Tirkkonen 90 Tomtberga 4 B 10.58 5 Andreas Nordström 90 Utsälje 4 Lärkan 10.58 6 Stefan Bergqvist 90 Ängsnäs 4 Ry 10.68 7 Viktor Löfgren 90 Ängsnäs 4 Ry 10.76 8 Mikael Stending 90 Ängsnäs 4 Ry 10.85 FÖRSÖK 03 1 Patrik Johansson 90 Kungsklippan 4 B 10.02 2 Jonas Boudabous 90 Kungsklippan 4 B 10.51 3 Jesper Johansson 90 Källbrink 4 A 10.57 4 Mattias Söderin 90 Källbrink 4 A 10.59 5 Tim Cederkäll 90 Kungsklippan 4 B 10.74 6 Alexander Ytterberg 90 Källbrink 4 A 11.45 7 Andreas Lundqvist 90 Källbrink 4 A 12.07 Rikard Johansson 90 Kungsklippan 4 B Ej start FÖRSÖK 04 1 Aniss Beni Azza 90 Myrstuguberget 4 10.40 2 Victor Lagervall 90 Källbrink 4 A 10.54 3 Olle Forsell 90 Källbrink 4 A 10.65 4 Patrik Tunefalk 90 Källbrink 4 A 10.74 5 Vincent Alexandersson 90 Källbrink 4 A 10.91 6 Simon Hanna 90 Myrstuguberget 4 10.98 7 Sebastian Netterberg 90 Myrstuguberget 4 11.05 Christoffer Bilman 90 Källbrink 4 B Ej start FÖRSÖK 05 1 Hampus Hermansson 90 Segeltorp 4 b 10.75 2 Henrik Karlström 90 Segeltorp 4 b 10.77 3 Eddie Sjöberg 90 Segeltorp 4 b 10.83 4 Mikael Gustafsson 90 Segeltorp 4 b 11.14 5= Staffan Berg 90 Segeltorp 4 b 11.32 5= Arvid Rubio 90 Segeltorp 4 G:1 11.32 7 Mikael Lundkvist 90 Segeltorp 4 b 11.70 Henrik Boltenstål 90 Segeltorp 4 b Ej start FÖRSÖK 06 1 Axel Hoekstra 90 Segeltorp 4 G:1 10.22 2 Niklas Yap 90 Segeltorp 4 G:1 10.34 3 Niclas Odelberth 90 Segeltorp 4 G:2 10.49 4 Johan Andersson 90 Segeltorp 4 G:1 10.78 5 Viktor Soriano 90 Segeltorp 4 G:1 11.09 6 Danny Schrive 90 Segeltorp 4 G:2 11.13 7 Jesper Ljungmark 90 Segeltorp 4 G:2 11.18 8 Filip Cassergren 90 Segeltorp 4 G:1 11.36 FÖRSÖK 07 1 Tomas Shaw 90 Segeltorp 4 G:2 10.14 2 Johan Bergqvist 90 Segeltorp 4 M 10.91 3 Lucas Jansson 90 Segeltorp 4 M 11.02 4 Tommy Pettersson 90 Segeltorp 4 G:2 11.04 5 Patrik Krogh 90 Segeltorp 4 G:2 11.11 6 Ariel Petsonk 90 Segeltorp 4 M 11.17 78 Dennis Sivertsson 90 Segeltorp 4 R 11.38 Yeison Berghäll 90 Segeltorp 4 M Ej start FÖRSÖK 08 1 Jesper Strömbäck-Ekl. 90 Segeltorp 4 R 9.51 F 2 Marcus Gustafsson 90 Segeltorp 4 R 9.95 3 Martin Gallardo 90 Segeltorp 4 R 10.08 4 Rasmus Nordström 90 Segeltorp 4 R 10.18 5 Emil Andersson 90 Segeltorp 4 R 10.48 6 Mikael Söderlund 90 Segeltorp 4 R 10.52 7 Andreas Johansson 90 Snättringe 4 A 10.64 8 Mikko Moran 90 Segeltorp 4 R 11.95 FÖRSÖK 09 1 Martin Kaldma 90 Snättringe 4 A 9.97 2 Olof Erdholm 90 Snättringe 4 A 10.11 3 Jesper Sandsjö 90 Snättringe 4 A 10.91 4 Manne Norrhäll 90 Snättringe 4 A 10.92 5 Fredrik Sundberg 90 Snättringe 4 A 11.08 Emil Mangematin 90 Snättringe 4 A Ej start Patrik Holmberg 90 Snättringe 4 A Ej start Per Henriksson 90 Snättringe 4 A Ej start FINAL 2001-05-13 1 Andreas Kristiansen 90 Solfagra 4 b 8.94 2 Joel Johansson Matikka 90 Hörningsnäs 4 Bn 9.33 3 Bover Gültein 90 Tomtberga 4 a Pe 9.34 4 Andreas Jonsson 90 Tomtberga 4 c 9.47 5 Jesper Strömbäck-Ekl. 90 Segeltorp 4 R 9.54 6 Simon Mukiibi Bakenda 90 Tomtberga 4 a Pe 9.57 7 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 4 Ry 9.58 8 Erik Bergman 90 Hörningsnäs 4 Vn 9.68
P4
LÄNGDHOPP 2001-05-13 1 Andreas Kristiansen 90 Solfagra 4 b 412 2 Joel Johansson Matikka 90 Hörningsnäs 4 Bn 369 3 Patrik Vestermark 90 Solfagra 4 b 363 4 Tomas Shaw 90 Segeltorp 4 G:2 356 5 Dennis Hultman 90 Solfagra 4 A 352 6 Filip Andén 90 Kungsklippan 4 B 350 7 Jesper Strömbäck-Ekl. 90 Segeltorp 4 R 346 8 Olof Erdholm 90 Snättringe 4 A 344 9 Daniel Läth 90 Tomtberga 4 d Jo 342 10 Christian Jensen 90 Solfagra 4 c 340 11 Andreas Cassebaum 90 Solfagra 4 d 340 12 Marc Neander 90 Tomtberga 4 B 339 13 Viktor Solenberg 90 Snättringe 4 C 337 14 Aniss Beni Azza 90 Myrstuguberget 4 335 15 Martin Kaldma 90 Snättringe 4 A 335 16 Johan Bergqvist 90 Segeltorp 4 M 333 17 Oliver Olsson Boman 90 Snättringe 4 C 333 18 Marcus Lindfors 90 Utsälje 4 Lärkan 333 19 Linus Blixt 90 Hörningsnäs 4 Bn 332 20 Filip Unevik 90 Utsälje 4 HB 332 21 Jakob Gunnefur 90 Snättringe 4 b 331 22 Emil Häger 90 Tomtberga 4 d Jo 331 23 Oscar Lissegårdh 90 Ängsnäs 4 Ry 331 24 Martin Thuresson 90 Ängsnäs 4 Ry 331 25 Patrik Johansson 90 Kungsklippan 4 B 328 26 Andreas Sundqvist 90 Solfagra 4 A 328 27 Jacob Holmberg 90 Ängsnäs 4 Ry 328 28 Axel Hoekstra 90 Segeltorp 4 G:1 327 29 Linus Svan 90 Solfagra 4 d 327 30 Mathias Jörbeck 90 Solfagra 4 e 326 31 Adam Werlehag 90 Hörningsnäs 4 Bn 325 32 Fabian Goldman Hübinette 90 Snättringe 4 C 325 33 Oscar Olsson 90 Solfagra 4 c 325 34 Linus Liljefors 90 Tomtberga 4 B 325 35 Johan Sterling 90 Solfagra 4 c 324 36 Erik Bergman 90 Hörningsnäs 4 Vn 323 37 Johan Carlberg 90 Solfagra 4 e 323 38 Alexander Hedin 90 Hörningsnäs 4 Vn 322 39 Mattias Söderin 90 Källbrink 4 A 321 40 Olle Kallur 90 Solfagra 4 A 321 41 Jonas Boudabous 90 Kungsklippan 4 B 320 42 Niklas Yap 90 Segeltorp 4 G:1 319 43 Rasmus Nordström 90 Segeltorp 4 R 319 44 Marcus Gustafsson 90 Segeltorp 4 R 319 45 Jonas Sundin 90 Utsälje 4 Lärkan 319 46 John Björkroos 90 Ängsnäs 4 Ry 317 47 Karl Stagnell 90 Solfagra 4 e 316 48 André Hed 90 Utsälje 4 HB 316 49 Stefan Bergqvist 90 Ängsnäs 4 Ry 316 50 Max Gylin 90 Hörningsnäs 4 Vn 313 51 Rikard Johansson 90 Kungsklippan 4 B 313 52 Jesper Johansson 90 Källbrink 4 A 313 53 Josef Rustam 90 Solfagra 4 A 312 54 Robin Wåhlstedt 90 Utsälje 4-5 HC 311 55 Victor Lagervall 90 Källbrink 4 A 310 56 Emil Peters 90 Snättringe 4 C 310 57 George Johnsson 90 Solfagra 4 c 310 58 Robin Hultman 90 Solfagra 4 A 308 59 Martell Lofield 90 Tomtberga 4 a Pe 307 60 Johan Andersson 90 Segeltorp 4 G:1 304 61 Daniel Selin 90 Kungsklippan 4 B 303 62 Jonathan Ellerstad 90 Segeltorp 4 b 303 63 Magnus Hén 90 Solfagra 4 d 302 64 Andreas Nordström 90 Utsälje 4 Lärkan 302 65 Emil Andersson 90 Segeltorp 4 R 301 66 Alexandros Ahlgren 90 Solfagra 4 d 301 67 Alexander Bäckström 90 Tomtberga 4 a Pe 301 68 Stefan Oernianin 90 Utsälje 4 Lärkan 301 69 Vincent Alexandersson 90 Källbrink 4 A 300 70 Daniel Riveira 90 Myrstuguberget 4 300 71 Daniel Åhlander 90 Solfagra 4 d 299 72 Hampus Hermansson 90 Segeltorp 4 b 298 73 Viktor Johansson 90 Solfagra 4 A 298 74 Johan Pettersson 90 Kungsklippan 4 B 297 75 Tommy Einarsson 90 Myrstuguberget 4 297 76 Daniel Granlund 90 Utsälje 4 HB 297 77 Andreas Carlson 90 Utsälje 4 Lärkan 296 78 Jesper Sandsjö 90 Snättringe 4 A 294 79 Andreas Jonsson 90 Hörningsnäs 4 Bn 293 80 Stefan Naeslund 90 Tomtberga 4 d Jo 293 81 Patrik Lang 90 Tomtberga 4 a Pe 291 82 Philip Widoff 90 Utsälje 4 Lärkan 291 83 Jesper Ljungmark 90 Segeltorp 4 G:2 289 84 Tommy Pettersson 90 Segeltorp 4 G:2 289 85 Tobias Jaräng 90 Snättringe 4 b 288 86 Viktor Magnusson 90 Tomtberga 4 B 288 87 David Rydberg 90 Solfagra 4 A 287 88 Mathias Vought 90 Solfagra 4 d 287 89 Teodor Duva 90 Utsälje 4 HB 287 90 Oscar Ericsson 90 Utsälje 4 Lärkan 287 91 Ariel Petsonk 90 Segeltorp 4 M 285 92 Arvid Rubio 90 Segeltorp 4 G:1 284 93 Marcus Söderberg 90 Segeltorp 4 R 284 94 Lorenzo Nillsson 90 Solfagra 4 c 284 95 Niels Hedberg 90 Solfagra 4 e 283 96 Max Holt 90 Hörningsnäs 4 Bn 282 97 Viktor Runering 90 Solfagra 4 b 282 98 Philip Ljunggren 90 Källbrink 4 A 279 99 Tom Magnusson 90 Solfagra 4 e 279 00 Karl Rydqvist 90 Utsälje 4 Lärkan 279 01 Oskar Strålstierna 90 Utsälje 4-5 HC 279 02 Alexander Koinberg 90 Ängsnäs 4 Ry 278 03 Viktor Åhlén 90 Solfagra 4 d 276 04 Fredrik Lovén 90 Utsälje 4 HB 276 05 Mikael Gustafsson 90 Segeltorp 4 b 275 06 Mattias Olsson 90 Solfagra 4 d 273 07 Christoffer Johansson 90 Hörningsnäs 4 Bn 269 08 Joakim Olsson 90 Solfagra 4 A 269 09 Adam Villberg 90 Segeltorp 4 R 268 10 Mike Holmsten 90 Myrstuguberget 4 267 11 Jonatan Kozma 90 Segeltorp 4 G:1 266 12 Tim Cederkäll 90 Kungsklippan 4 B 265 13 Andreas Fjällid 90 Solfagra 4 c 265 14 Manne Norrhäll 90 Snättringe 4 A 264 15 Alex Arfwedsson 90 Tomtberga 4 B 263 16 Patric Parmestedt 90 Solfagra 4 c 262 17 Andreas Lundqvist 90 Källbrink 4 A 261 18 Christofer Lindgren 90 Tomtberga 4 d Jo 260 19 Kristoffer Lärka 90 Ängsnäs 4 Ry 260 20 Stefan Kasapovich 90 Snättringe 4 A 257 21 Chris Chong 90 Tomtberga 4 c 256 22 Simon Hanna 90 Myrstuguberget 4 252 23 Anton Litzen 90 Tomtberga 4 B 251 24 Sami Kesen 90 Tomtberga 4 B 248 25 Mikael Franzén 90 Solfagra 4 c 239 26 Kalle Hessel 90 Solfagra 4 d 234 27 Rasmus Andersson 90 Hörningsnäs 4 Vn 232 28 Erik Jernström 90 Segeltorp 4 R 230 29 Erik Wei 90 Tomtberga 4 B 222 30 Johan Nygren 90 Solfagra 4 c 220 31 Emil Niklasson 90 Myrstuguberget 4 214 32 Jonas Palmqvist 90 Hörningsnäs 4 Bn 213 33 Jerry Lindqvist 90 Segeltorp 4 b 209 34 Peder Jansson 90 Utsälje 4 HB 208
P4
KULA 3,0 KG 2001-05-13 1 Peter Mejer 90 Utsälje 4 Lärkan 727 2 Emil Häger 90 Tomtberga 4 d Jo 682 3 Mike Holmsten 90 Myrstuguberget 4 679 4 Douglas Jansheden 90 Segeltorp 4 b 676 5 Stoffe Aspeqvist 90 Snättringe 4 A 652 6 Viktor Löfgren 90 Ängsnäs 4 Ry 650 7 Daniel Läth 90 Tomtberga 4 d Jo 646 8 Sami Kesen 90 Tomtberga 4 B 643 9 Andreas Jonsson 90 Tomtberga 4 c 639 10 Christoffer Callmar 90 Ängsnäs 4 Ry 622 11 Niklas Almgren 90 Utsälje 4 Lärkan 612 12 Teodor Duva 90 Utsälje 4 HB 610 13 Hans Österlund 90 Tomtberga 4 B 602 14 Patrick Runmon 90 Solfagra 4 d 600 15 Martin Gallardo 90 Segeltorp 4 R 593 16 Niklas Rehnmark 90 Tomtberga 4 d Jo 587 17 Karl Rydqvist 90 Utsälje 4 Lärkan 581 18 Mikael Franzén 90 Solfagra 4 c 576 19 David Lindesten 90 Ängsnäs 4 Ry 574 20 Niklas Malmborg 90 Solfagra 4 d 568 21 Viktor Magnusson 90 Tomtberga 4 B 566 22 Joakim Prezent 90 Solfagra 4 e 561 23 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 4 Ry 561 24 Niclas Odelberth 90 Segeltorp 4 G:2 560 25 Olle Forsell 90 Källbrink 4 A 558 26 Simon Mukiibi Bakenda 90 Tomtberga 4 a Pe 555 27 Tommy Einarsson 90 Myrstuguberget 4 552 28 Oliver Olsson Boman 90 Snättringe 4 C 551 29 Marco Marjanovic Cronval 90 Solfagra 4 b 551 30 Andreas Cassebaum 90 Solfagra 4 d 551 31 Jonathan Ellerstad 90 Segeltorp 4 b 540 32 Rasmus Kronestrand 90 Snättringe 4 C 539 33 Dennis Sivertsson 90 Segeltorp 4 R 537 34 Lucas Jansson 90 Segeltorp 4 M 535 35 Boris Belada Oyarce 90 Tomtberga 4 d Jo 534 36 Alex Choromanski 90 Tomtberga 4 B 534 37 Fredrik Sundberg 90 Snättringe 4 A 529 38 Niklas Asterdahl 90 Solfagra 4 c 528 39 Tim Koglin 90 Solfagra 4 A 512 40 Robert Andersson 90 Snättringe 4 A 510 41 Mattias Qvist 90 Solfagra 4 e 509 42 Alexander Ytterberg 90 Källbrink 4 A 504 43 Erik Wei 90 Tomtberga 4 B 504 44 Philip Ljunggren 90 Källbrink 4 A 501 45 Stefan Kasapovich 90 Snättringe 4 A 501 46 Patrik Tunefalk 90 Källbrink 4 A 490 47 Toni Tirkkonen 90 Tomtberga 4 B 489 48 George Johnsson 90 Solfagra 4 c 485 49 Danny Schrive 90 Segeltorp 4 G:2 478 50 Mikko Moran 90 Segeltorp 4 R 478 51 Peder Jansson 90 Utsälje 4 HB 476 52 Emil Niklasson 90 Myrstuguberget 4 475 53 Sebastian Netterberg 90 Myrstuguberget 4 474 54 Mikael Lundkvist 90 Segeltorp 4 b 474 55 Lorenzo Nillsson 90 Solfagra 4 c 474 56 Rickard Randa 90 Segeltorp 4 b 464 57 Adam Villberg 90 Segeltorp 4 R 462 58 Mikael Söderlund 90 Segeltorp 4 R 459 59 Fredrik Lovén 90 Utsälje 4 HB 459 60 Viktor Åhlén 90 Solfagra 4 d 456 61 Marcus Söderberg 90 Segeltorp 4 R 455 62 Christofer Lindgren 90 Tomtberga 4 d Jo 455 63 Patrik Krogh 90 Segeltorp 4 G:2 454 64 Martin Lundin 90 Myrstuguberget 4 448 65 Daniel Fredriksson 90 Tomtberga 4 c 448 66 Andreas Johansson 90 Snättringe 4 A 444 67 Kalle Hessel 90 Solfagra 4 d 444 68 Jonatan Kozma 90 Segeltorp 4 G:1 439 69 Daniel Kennlöv 90 Tomtberga 4 a Pe 439 70 Fredrik Johansson 90 Tomtberga 4 B 439 71 Emil Jansson 90 Ängsnäs 4 Ry 437 72 Patric Parmestedt 90 Solfagra 4 c 430 73 David Siebolds 90 Solfagra 4 A 409 74 Mikael Stending 90 Ängsnäs 4 Ry 408 75 Erik Jernström 90 Segeltorp 4 R 392 76 Filip Cassergren 90 Segeltorp 4 G:1 369 77 André Jakobsson 90 Tomtberga 4 d Jo 360 78 Viktor Soriano 90 Segeltorp 4 G:1 345 79 Daniel Riveira 90 Myrstuguberget 4 333 80 Jerry Lindqvist 90 Segeltorp 4 b 328
F6 60 M FÖRSÖK 01 2 Jenny Chytraeus 88 Hörningsnäs 6 Br 9.71 3 Ida Bergman 88 Hörningsnäs 6 Br 9.74 4 Elin Jörnek 88 Hörningsnäs 6 Br 9.77 5 Ingrid Thalberg 88 Hörningsnäs 6 Br 10.15 6 Anna Verlehag 88 Hörningsnäs 6 Br 10.17 7 Erica Granséll 88 Hörningsnäs 6 Br 10.22 Paula Grotowski 88 Hörningsnäs 6 Br Ej start 1 Anna Jonasson Manneteg 88 Hörningsnäs 6 Br 9.63 FÖRSÖK 02 1 Sara Norlén 88 Ängsnäs 6 Rm 9.08 F 2 Anna Amrén 88 Källbrink 6 B 9.55 F 3 Martina Marx 88 Hörningsnäs 6 Nn 9.63 4 Jessica Wallén 88 Hörningsnäs 6 Nn 10.45 5 Minna Wirtén 88 Tomtberga 6 A 10.51 6 Malin Svensson 88 Hörningsnäs 6 Nn 10.68 Madeleine Franzon 88 Hörningsnäs 6 Nn Ej start Madeleine Hagman 88 Hörningsnäs 6 Nn Ej start Malin Stengårds 88 Hörningsnäs 6 Nn Ej start Tina Persson 88 Hörningsnäs 6 Nn Ej start FÖRSÖK 03 1 Hanna Welin 88 Källbrink 6 B 8.76 F 2 Erica Bergensand 88 Segeltorp 6 G 9.75 3 Carolina Högberg 88 Segeltorp 6 G 9.82 4 Jenny Nyström 88 Myrstuguberget 6 10.38 5 Hanna Hermans 88 Segeltorp 6 G 11.00 6 Emelie Strömberg 88 Segeltorp 6 G 11.77 Gabriella Scholtzé 88 Segeltorp 6 G Ej start Nicole Lundh 88 Segeltorp 6 G Ej start FÖRSÖK 04 1 Siri Lundberg 88 Segeltorp 6 G 9.52 F 2 Sarah Andersson 88 Segeltorp 6 M 9.70 3 Sandra Norell 88 Segeltorp 6 G 9.74 4 Malin Hols 88 Snättringe 6 a 9.96 5 Jennie Knutsen 88 Snättringe 6 a 10.22 6 Amanda Olsson-Boman 88 Snättringe 6 a 10.24 7 GaMan Wong 88 Segeltorp 6 M 11.33 8 Anna-Karin Hagberg 88 Segeltorp 6 M 11.99 FÖRSÖK 05 1 Sandra Aggemo 88 Snättringe 6 a 9.49 F 2 Therese Hansson 88 Snättringe 6 a 9.86 3 Hädil Adb-Elkander 88 Tomtberga 6 A 10.06 4 Charlotte Åström 88 Tomtberga 6 A 10.38 5 Matilda Kjellberg 88 Snättringe 6 a 10.42 6 Jeanette Sahlén 88 Tomtberga 6 A 10.65 7 Josefine Arle 88 Tomtberga 6 A 10.69 Maria Ström 88 Snättringe 6 a Ej start FÖRSÖK 06 1 Kristin Sydner 88 Tomtberga 6 A 9.18 F 2 Helen Sehlberg 88 Tomtberga 6 B 9.34 F 3 Emma Magnusson 88 Tomtberga 6 B 9.87 4 Fanny Rhodin-Blom 88 Tomtberga 6 B 9.87 5 Marie Wasserman 88 Tomtberga 6 A 9.91 6 Beatrice Lagerström 88 Tomtberga 6 B 10.05 Nanna Hamell 88 Tomtberga 6 A Ej start Elin Hallgren 88 Tomtberga 6 B Ej start FÖRSÖK 07 1 Elin Widercrantz 88 Utsälje 6 H 9.18 F 2 Rebecca Ekstam 88 Tomtberga 6 B 10.10 3 Malin Andersson 88 Tomtberga 6 B 10.50 4 Malin Frieberg 88 Tomtberga 6 B 10.63 5 Jenny Lilja 88 Tomtberga 6 B 10.81 6 Maria Wängemar 88 Tomtberga 6 B 10.98 Lovisa Stenliden 88 Tomtberga 6 B Ej start Caroline Rundgren 88 Utsälje 6 H Ej start FÖRSÖK 08 1 Kristin Engdahl 88 Ängsnäs 6 Rm 9.90 2 Julia Hjelmström 88 Utsälje 6 H 9.96 3 Lena Johansson 88 Ängsnäs 6 Rm 10.08 4 Johanna Strandberg 88 Utsälje 6 H 10.18 5 Sandra Collin 88 Utsälje 6 H 10.83 6 Semra Mermer 88 Utsälje 6 H 11.15 7 Emelie Ertan 88 Utsälje 6 H 11.67 Cathrine Sandqvist 88 Ängsnäs 6 Rm Ej start FINAL 2001-05-13 1 Hanna Welin 88 Källbrink 6 B 8.41 2 Sara Norlén 88 Ängsnäs 6 Rm 8.90 3 Elin Widercrantz 88 Utsälje 6 H 9.12 4 Helen Sehlberg 88 Tomtberga 6 B 9.13 5 Siri Lundberg 88 Segeltorp 6 G 9.14 6 Kristin Sydner 88 Tomtberga 6 A 9.14 7 Sandra Aggemo 88 Snättringe 6 a 9.18 8 Anna Amrén 88 Källbrink 6 B 9.33
F6
HÖJDHOPP 2001-05-13 1 Jennie Knutsen 88 Snättringe 6 a 125 2 Marie Wasserman 88 Tomtberga 6 A 120 3 Sara Ackelman 88 Tomtberga 6 B 115 4 Elinor Wermeling 88 Tomtberga 6 A 110 5 Sandra Norell 88 Segeltorp 6 G 110 6 Erica Bergensand 88 Segeltorp 6 G 100 6 Minna Wirtén 88 Tomtberga 6 A 100 6 Helen Sehlberg 88 Tomtberga 6 B 100 6 Malin Frieberg 88 Tomtberga 6 B 100 10 Rebecca Ekstam 88 Tomtberga 6 B 90 11 Rosanna Eklund-Karlsson 88 Segeltorp 6 G 0
F6
BOLL 2001-05-13 1 Elin Widercrantz 88 Utsälje 6 H 3627 2 Hanna Welin 88 Källbrink 6 B 2570 3 Semra Mermer 88 Utsälje 6 H 2519 4 Sara Norlén 88 Ängsnäs 6 Rm 2353 5 Elin Jörnek 88 Hörningsnäs 6 Br 2213 6 Fanny Rhodin-Blom 88 Tomtberga 6 B 2151 7 Maria Ström 88 Snättringe 6 a 2140 8 Anna Amrén 88 Källbrink 6 B 2083 9 Jenny Chytraeus 88 Hörningsnäs 6 Br 2032 10 Anna Verlehag 88 Hörningsnäs 6 Br 1974 11 Martina Marx 88 Hörningsnäs 6 Nn 1951 12 Julia Hjelmström 88 Utsälje 6 H 1944 13 Siri Lundberg 88 Segeltorp 6 G 1943 14 Anna Jonasson Manneteg 88 Hörningsnäs 6 Br 1923 15 Jenny Nyström 88 Myrstuguberget 6 1888 16 Johanna Strandberg 88 Utsälje 6 H 1821 17 Carolina Högberg 88 Segeltorp 6 G 1809 18 Sarah Andersson 88 Segeltorp 6 M 1805 19 Emelie Strömberg 88 Segeltorp 6 G 1772 20 Maria Unander 88 Ängsnäs 6 Rm 1743 21 Sandra Aggemo 88 Snättringe 6 a 1734 22 Sandra Collin 88 Utsälje 6 H 1641 23 Rosanna Eklund-Karlsson 88 Segeltorp 6 G 1637 24 Erica Granséll 88 Hörningsnäs 6 Br 1612 25 Amanda Olsson-Boman 88 Snättringe 6 a 1590 26 Kristin Engdahl 88 Ängsnäs 6 Rm 1569 27 Therese Hansson 88 Snättringe 6 a 1529 28 Malin Svensson 88 Hörningsnäs 6 Nn 1526 29 GaMan Wong 88 Segeltorp 6 M 1521 30 Malin Andersson 88 Tomtberga 6 B 1467 31 Sara Ackelman 88 Tomtberga 6 B 1455 32 Malin Hols 88 Snättringe 6 a 1436 33 Emma Magnusson 88 Tomtberga 6 B 1414 34 Matilda Kjellberg 88 Snättringe 6 a 1388 35 Ingrid Thalberg 88 Hörningsnäs 6 Br 1376 36 Jessica Wallén 88 Hörningsnäs 6 Nn 1351 37 Hanna Hermans 88 Segeltorp 6 G 1272 38 Lena Johansson 88 Ängsnäs 6 Rm 1188 39 Jenny Lilja 88 Tomtberga 6 B 1174 40 Caroline Rundgren 88 Utsälje 6 H 1090 41 Anna-Karin Hagberg 88 Segeltorp 6 M 978 42 Emelie Ertan 88 Utsälje 6 H 907 43 Beatrice Lagerström 88 Tomtberga 6 B 838 44 Maria Wängemar 88 Tomtberga 6 B 691
F5
60 M FÖRSÖK 01 1 Malin Forsberg 89 Hörningsnäs 5 Kn 10.03 2 Iza Olsson 89 Hörningsnäs 5 Kn 10.85 3 Emeli Hebrant 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.95 4 Elin Sundin 89 Hörningsnäs 5 Kn 11.26 5 Frida Wallsbeck 89 Edbo 5 11.31 6 Teresia Liszka 89 Edbo 5 11.55 7 Jessica Hall 89 Edbo 5 12.00 8 Adela Liszka 89 Edbo 5 12.04 Ninni Sällström 89 Edbo 5 Ej start FÖRSÖK 10 1 Sarah Felldin 89 Tomtberga 5 b 10.01 2 Jennifer Short 89 Tomtberga 5 C 10.22 3 Malin Andersson 89 Tomtberga 5 b 10.35 4 Jennica Därndal 89 Tomtberga 5 b 10.63 5 Cristine Berglund 89 Tomtberga 5 C 11.41 6 Anna Movin 89 Tomtberga 5 b 11.65 7 Mikaela Flodin 89 Tomtberga 5 b 11.77 8 Hanna Westrup 89 Tomtberga 5 C 11.88 FÖRSÖK 11 1 Sara Ölvestad 89 Tomtberga 5 D 10.13 2 Linda Pettersson 89 Tomtberga 5 C 10.29 3 Jessica Löfgren 89 Tomtberga 5 C 10.34 4 Sanne Hellström 89 Tomtberga 5 C 10.65 5 Elin Sandqvist 89 Tomtberga 5 D 10.68 6 Jenny Dahlström 89 Tomtberga 5 C 10.68 7 Josefin Täfvander 89 Tomtberga 5 C 11.37 8 Karin Lavér 89 Tomtberga 5 C 11.72 FÖRSÖK 12 1 Josefin Forss 89 Utsälje 4-5 HC 10.19 2 Alexandra Efthimiadis 89 Utsälje 4-5 HC 10.83 3 Erica Elfgren 89 Utsälje 5 HB 10.90 4 Lina Wideman 89 Utsälje 4-5 HA 10.98 5 Johanna Johansson 89 Utsälje 5 HB 11.22 6 Mona Dundeberg 89 Utsälje 4-5 HC 11.27 7 Rose-Marie Ankarstav 89 Utsälje 4-5 HA 11.56 8 Anna Shattuck Ramberg 89 Utsälje 5 HB 11.99 FÖRSÖK 13 1 Malin Klingebrant 89 Utsälje 5 L 9.79 2 Christina Molin 89 Utsälje 5 L 10.46 3 Katarina André 89 Utsälje 5 HB 10.91 4 Jonna Vellonen 89 Utsälje 5 HB 10.96 5 Alexandra Embermark 89 Utsälje 5 L 11.16 6 Camilla Johansson 89 Utsälje 5 L 11.34 7 Angelica Eklund 89 Utsälje 5 L 11.38 8 Eleonor Norrman 89 Utsälje 5 L 12.32 FÖRSÖK 14 1 Nathalie Månsson 89 Utsälje 5 L 10.62 2 Graliela Savedra 89 Vårby 5 10.69 3 Derya Bilir 89 Vårby 5 10.84 4 Sofia Nordlöf 89 Utsälje 5 L 11.00 5 Belkiz Bkut 89 Vårby 5 11.80 6 Johanna Westling 89 Vårby 5 11.91 7 Funda Ulusoy 89 Vårby 5 11.94 Therese Johansson 89 Utsälje 5 L Ej start FÖRSÖK 15 1 Melinda Blomberg 89 Vårby 5 10.04 2 Sibel Kesen 89 Vårby 5 11.05 3 Melissa Pierre 89 Vårby 5 11.29 4 Madelene Tengman 89 Vårby 5 12.23 5 Malin Hellström 89 Vårby 5 12.58 6 Ulrika Gustafsson 89 Vårby 5 12.89 Maria Cartagena 89 Vårby 5 Ej start Salwa Fezzaga 89 Vårby 5 Ej start FÖRSÖK 16 1 Louise Hellgren 89 Ängsnäs 5 Mr 9.61 F 2 Nicolina Båth 89 Ängsnäs 5 Mr 9.97 3 Anjuli Khatri Chhetri 89 Ängsnäs 5 Mr 10.07 4 Frances Valtersson 89 Ängsnäs 5 Mr 10.08 5 Saga Stiebel 89 Ängsnäs 5 Mr 10.43 6 Jaqueline Borchert 89 Ängsnäs 5 Mr 10.53 7 Martina Stenström 89 Ängsnäs 5 Mr 11.17 8 Susanna Wedén 89 Ängsnäs 5 Mr 11.18 FÖRSÖK 02 1 Madeleine Westerlund 89 Hörningsnäs 5 Rn 9.69 F 2 Maria Gustavsson 89 Hörningsnäs 5 Kn 9.95 3 Elin Öhman 89 Snättringe 5 b 10.01 4 Micaela Lagerhem 89 Hörningsnäs 5 Kn 10.53 5 Elsie Tecle 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.56 6 Li Palmqvist 89 Hörningsnäs 5 Rn 10.74 7 Liisa Hedin 89 Hörningsnäs 5 Rn 11.08 8 Alexandra Melin 89 Hörningsnäs 5 Rn 11.66 Janice Johannesén 89 Kungsklippan 5 A Ej start FÖRSÖK 03 1 Adina Lerjefelt 89 Kungsklippan 5 B 9.97 2 Hanna Törnsäter 89 Kungsklippan 5 B 10.12 3 Anika Jönsson 89 Kungsklippan 5 B 10.41 4 Amanda Petersen 89 Kungsklippan 5 B 10.42 5 Caroline Niklasson 89 Kungsklippan 5 B 10.87 6 Johanna Hengen 89 Kungsklippan 5 B 10.96 Josefin Larsson 89 Kungsklippan 5 A Ej start Siri Källman 89 Kungsklippan 5 B Ej start FÖRSÖK 04 1 Frida Forsberg 89 Kungsklippan 5 D 10.16 2 Paulina Kuivalainen 89 Kungsklippan 5 D 10.18 3 Jenny Kulin 89 Kungsklippan 5 D 10.24 4 Sandra Ewertsson 89 Kungsklippan 5 C 10.25 5 Sofia Kindström 89 Kungsklippan 5 D 10.48 6 Jennifer Reifenberg 89 Källbrink 5 B 10.48 Ida Malmlöf 89 Kungsklippan 5 C Ej start Karolina Jantz 89 Kungsklippan 5 C Ej start FÖRSÖK 05 1 Dalia Ahmed 89 Myrstuguberget 5 10.09 2 Daniella Frejd 89 Myrstuguberget 5 10.99 3 Maria Zimmerman 89 Källbrink 5 B 11.16 4 Elina Danielsson 89 Myrstuguberget 5 11.18 5 Josefine Hammarstad 89 Källbrink 5 B 11.87 6 Alexandra Martinez 89 Myrstuguberget 5 13.01 Nathalie Rössler 89 Källbrink 5 B Ej start Viktor Stövander 89 Källbrinksskolan Ej start FÖRSÖK 06 1 Anna Krogstad 89 Segeltorp 5 B 9.59 F 2 Sara Bergman 89 Myrstuguberget 5 10.06 3 Amanda Avsan 89 Segeltorp 5 B 10.07 4 Josefin Åkerlund 89 Myrstuguberget 5 11.19 5 Jessica Entoft 89 Myrstuguberget 5 11.26 6 Maria Toresson 89 Myrstuguberget 5 11.32 7 Emelie Högström 89 Myrstuguberget 5 12.14 Hanna Haattara 89 Myrstuguberget 5 Ej start FÖRSÖK 07 1 Johanna Lillienberg 89 Segeltorp 5 R 8.99 F 2 Anastasia Pålsson 89 Snättringe 5 A 9.06 F 3 Hanna Hermansson 89 Segeltorp 5 R 9.74 F 4 Therese Loberg 89 Segeltorp 5 R 10.17 5 Sara Andersson 89 Segeltorp 5 R 11.01 6 Hanna Järnmark 89 Segeltorp 5 M 11.03 7 Sabina Stillinge 89 Segeltorp 5 M 11.74 Jennie Wahnberg 89 Segeltorp 5 B Ej start FÖRSÖK 08 1 Josefine Holmqvist 89 Snättringe 5 A 9.56 F 2 Jenny Forsberg 89 Snättringe 5 b 10.02 3 Caroline Pettersson 89 Snättringe 5 A 10.42 4 Pernilla Tegström 89 Snättringe 5 A 10.53 5 Emelie Lindgren 89 Snättringe 5 b 10.55 6 Jenny Svensson 89 Snättringe 5 b 10.57 7 Ida Östlund 89 Snättringe 5 b 10.79 Jasmin Barimani 89 Snättringe 5 b Ej start FÖRSÖK 09 1 Ida Bolin 89 Solfagra 5 D 9.68 F 2 Emelie Karletorp 89 Solfagra 5 D 10.30 3 Malin Englund 89 Snättringe 5 b 10.38 4 Pernilla Almqvist 89 Snättringe 5 b 10.74 5 Anita Hiiti 89 Tomtberga 5 b 10.83 6 My Lennartsson 89 Snättringe 5 b 11.22 7 Amina Ameti 89 Solfagra 5 D 11.82 8 Emelie Hjulström 89 Solfagra 5 D 12.05 FINAL 2001-05-13 1 Johanna Lillienberg 89 Segeltorp 5 R 8.95 2 Anastasia Pålsson 89 Snättringe 5 A 9.11 3 Anna Krogstad 89 Segeltorp 5 B 9.35 4 Josefine Holmqvist 89 Snättringe 5 A 9.43 5 Hanna Hermansson 89 Segeltorp 5 R 9.60 6 Ida Bolin 89 Solfagra 5 D 9.62 7 Madeleine Westerlund 89 Hörningsnäs 5 Rn 9.85 8 Louise Hellgren 89 Ängsnäs 5 Mr 10.32
F5
LÄNGDHOPP 2001-05-13 1 Johanna Lillienberg 89 Segeltorp 5 R 369 2 Anjuli Khatri Chhetri 89 Ängsnäs 5 Mr 365 3 Malin Klingebrant 89 Utsälje 5 L 364 4 Melinda Blomberg 89 Vårby 5 361 5 Jaqueline Borchert 89 Ängsnäs 5 Mr 356 6 Frida Forsberg 89 Kungsklippan 5 D 348 7 Frances Valtersson 89 Ängsnäs 5 Mr 343 8 Jessica Löfgren 89 Tomtberga 5 C 336 9 Anna Movin 89 Tomtberga 5 b 334 10 Derya Bilir 89 Vårby 5 334 11 Maria Gustavsson 89 Hörningsnäs 5 Kn 333 12 Ida Bolin 89 Solfagra 5 D 333 13 Jenny Forsberg 89 Snättringe 5 b 332 14 Malin Englund 89 Snättringe 5 b 326 15 Hanna Hermansson 89 Segeltorp 5 R 325 16 Anna Rosendahl 89 Ängsnäs 5 Mr 325 17 Josefine Holmqvist 89 Snättringe 5 A 324 18 Jenny Kulin 89 Kungsklippan 5 D 321 19 Jennica Därndal 89 Tomtberga 5 b 321 20 Linda Pettersson 89 Tomtberga 5 C 318 21 Anita Hiiti 89 Tomtberga 5 b 316 22 Alexandra Embermark 89 Utsälje 5 L 316 23 Mona Dundeberg 89 Utsälje 4-5 HC 316 24 Anastasia Pålsson 89 Snättringe 5 A 314 25 Paulina Kuivalainen 89 Kungsklippan 5 D 311 26 Jenny Dahlström 89 Tomtberga 5 C 310 27 Emelie Karletorp 89 Solfagra 5 D 305 28 Hanna Törnsäter 89 Kungsklippan 5 B 303 29 Anna Krogstad 89 Segeltorp 5 B 303 30 Iza Olsson 89 Hörningsnäs 5 Kn 302 31 Caroline Pettersson 89 Snättringe 5 A 302 32 Dalia Ahmed 89 Myrstuguberget 5 300 33 Katarina André 89 Utsälje 5 HB 299 34 Tuva Hellström 89 Kungsklippan 5 B 298 35 My Lennartsson 89 Snättringe 5 b 296 36 Therese Loberg 89 Segeltorp 5 R 293 37 Camilla Johansson 89 Utsälje 5 L 293 38 Isabelle Zahn 89 Tomtberga 5 D 292 39 Amanda Avsan 89 Segeltorp 5 B 290 40 Emelie Lindgren 89 Snättringe 5 b 288 41 Martina Forss 89 Utsälje 5 L 288 42 Caroline Niklasson 89 Kungsklippan 5 B 286 43 Johanna Johansson 89 Utsälje 5 HB 286 44 Malin Forsberg 89 Hörningsnäs 5 Kn 285 45 Pernilla Almqvist 89 Snättringe 5 b 284 46 Susanna Wedén 89 Ängsnäs 5 Mr 282 47 Sofia Aletorn 89 Solfagra 5 D 281 48 Jenny Nyberg 89 Segeltorp 5 R 280 49 Terese Cederberg 89 Tomtberga 5 D 280 50 Tina Ausmaa 89 Kungsklippan 5 D 278 51 Ida Östlund 89 Snättringe 5 b 277 52 Elina Danielsson 89 Myrstuguberget 5 274 53 Jennifer Short 89 Tomtberga 5 C 274 54 Elin Sandqvist 89 Tomtberga 5 D 274 55 Daniella Frejd 89 Myrstuguberget 5 271 56 Maria Zimmerman 89 Källbrink 5 B 270 57 Elizabeth Figuero 89 Kungsklippan 5 D 268 58 Anna Hankers 89 Utsälje 5 L 268 59 Emilia Svennersjö 89 Ängsnäs 5 Mr 266 60 Emelie Johansson 89 Kungsklippan 5 D 265 61 Siri Källman 89 Kungsklippan 5 B 263 62 Pernilla Tegström 89 Snättringe 5 A 262 63 Josefin Åkerlund 89 Myrstuguberget 5 260 64 Ulrika Gustafsson 89 Vårby 5 257 65 Maria Savvidis 89 Segeltorp 5 R 256 66 Christina Molin 89 Utsälje 5 L 256 67 Jennifer Reifenberg 89 Källbrink 5 B 255 68 Terese Penna 89 Utsälje 5 L 255 69 Sanna Sjösten 89 Utsälje 5 L 255 70 Sibel Kesen 89 Vårby 5 253 71 Emelie Thunström 89 Kungsklippan 5 C 248 72 Erica Elfgren 89 Utsälje 5 HB 248 73 Sofia Nordlöf 89 Utsälje 5 L 247 74 Melissa Pierre 89 Vårby 5 247 75 Marie Jorpes 89 Kungsklippan 5 B 245 76 Eleonor Norrman 89 Utsälje 5 L 245 77 Jonna Vellonen 89 Utsälje 5 HB 243 78 Johanna Hengen 89 Kungsklippan 5 B 240 79 Rose-Marie Ankarstav 89 Utsälje 4-5 HA 236 80 Iréne Turac 89 Kungsklippan 5 D 234 81 Maria Strömberg 89 Hörningsnäs 5 Rn 230 82 Angelica Eklund 89 Utsälje 5 L 230 83 Madelene Tengman 89 Vårby 5 230 84 Mimmi Dino Zewedie 89 Ängsnäs 5 Mr 228 85 Josefine Hammarstad 89 Källbrink 5 B 225 86 Nathalie Varrim 89 Utsälje 4-5 HC 216 87 Veronica Valeij 89 Kungsklippan 5 C 215 88 Jenny Svensson 89 Snättringe 5 b 214 89 Sofia Söderström 89 Myrstuguberget 5 212 90 Amelia Koskinen 89 Hörningsnäs 5 Kn 209 91 Martina Stenström 89 Ängsnäs 5 Mr 208 92 Linnéa Andersson 89 Utsälje 5 L 206 93 Rebecca Malmgren 89 Utsälje 5 L 193 94 Jessica Östermam 89 Tomtberga 5 C 192 95 Belkiz Bkut 89 Vårby 5 191 96 Funda Ulusoy 89 Vårby 5 189 97 Anna Shattuck Ramberg 89 Utsälje 5 HB 188
F5
KULA 2,0 KG 2001-05-13 1 Maria Savvidis 89 Segeltorp 5 R 915 2 Elsie Tecle 89 Hörningsnäs 5 Rn 876 3 Sarah Felldin 89 Tomtberga 5 b 867 4 Louise Hellgren 89 Ängsnäs 5 Mr 779 5 Nathalie Månsson 89 Utsälje 5 L 776 6 Emelie Thunström 89 Kungsklippan 5 C 751 7 Emelie Johansson 89 Kungsklippan 5 D 729 8 Elin Öhman 89 Snättringe 5 b 726 9 Sanne Hellström 89 Tomtberga 5 C 683 10 Nicolina Båth 89 Ängsnäs 5 Mr 654 11 Sara Ölvestad 89 Tomtberga 5 D 653 12 Isabel Ljungqvist 89 Hörningsnäs 5 Rn 640 13 Josefin Forss 89 Utsälje 4-5 HC 637 14 Adina Lerjefelt 89 Kungsklippan 5 B 630 15 Tina Ausmaa 89 Kungsklippan 5 D 626 16 Sofia Aletorn 89 Solfagra 5 D 625 17 Anna Hankers 89 Utsälje 5 L 615 18 Louise Tiderman 89 Solfagra 5 D 614 19 Sandra Ewertsson 89 Kungsklippan 5 C 605 20 Martina Forss 89 Utsälje 5 L 600 21 Marie Jorpes 89 Kungsklippan 5 B 598 22 Anna Rosendahl 89 Ängsnäs 5 Mr 592 23 Amanda Petersen 89 Kungsklippan 5 B 588 24 Emma Linderholm 89 Kungsklippan 5 C 583 25 Sabina Stillinge 89 Segeltorp 5 M 579 26 Lina Wideman 89 Utsälje 4-5 HA 570 27 Saga Stiebel 89 Ängsnäs 5 Mr 570 28 Cristine Berglund 89 Tomtberga 5 C 569 29 Malin Andersson 89 Tomtberga 5 b 566 30 Iréne Turac 89 Kungsklippan 5 D 564 31 Li Palmqvist 89 Hörningsnäs 5 Rn 563 32 Camilla Svedmalm 89 Kungsklippan 5 C 563 33 Anika Jönsson 89 Kungsklippan 5 B 558 34 Maria Karlbom 89 Segeltorp 5 R 556 35 Alexandra Melin 89 Hörningsnäs 5 Rn 552 36 Emilia Svennersjö 89 Ängsnäs 5 Mr 545 37 Madeleine Westerlund 89 Hörningsnäs 5 Rn 544 38 Elizabeth Figuero 89 Kungsklippan 5 D 544 39 Victoria Samuelsson 89 Ängsnäs 5 Mr 542 40 Mikaela Flodin 89 Tomtberga 5 b 539 41 Josefin Täfvander 89 Tomtberga 5 C 539 42 Sara Bergman 89 Myrstuguberget 5 531 43 Amelia Koskinen 89 Hörningsnäs 5 Kn 521 44 Jessica Östermam 89 Tomtberga 5 C 519 45 Tuva Hellström 89 Kungsklippan 5 B 518 46 Alexandra Efthimiadis 89 Utsälje 4-5 HC 514 47 Alexandra Martinez 89 Myrstuguberget 5 512 48 Isabelle Zahn 89 Tomtberga 5 D 502 49 Rebecca Malmgren 89 Utsälje 5 L 502 50 Karin Lavér 89 Tomtberga 5 C 488 51 Mimmi Dino Zewedie 89 Ängsnäs 5 Mr 488 52 Amina Ameti 89 Solfagra 5 D 483 53 Johanna Westling 89 Vårby 5 473 54 Hanna Järnmark 89 Segeltorp 5 M 469 55 Frida Wallsbeck 89 Edbo 5 460 56 Linnéa Andersson 89 Utsälje 5 L 458 57 Sanna Sjösten 89 Utsälje 5 L 458 58 Terese Penna 89 Utsälje 5 L 451 59 Malin Hellström 89 Vårby 5 451 60 Jessica Entoft 89 Myrstuguberget 5 444 61 Nathalie Varrim 89 Utsälje 4-5 HC 431 62 Terese Cederberg 89 Tomtberga 5 D 428 63 Teresia Liszka 89 Edbo 5 424 64 Maria Toresson 89 Myrstuguberget 5 380 65 Sofia Söderström 89 Myrstuguberget 5 377 66 Veronica Valeij 89 Kungsklippan 5 C 368 67 Adela Liszka 89 Edbo 5 321 68 Emelie Högström 89 Myrstuguberget 5 315 69 Jessica Hall 89 Edbo 5 241
F4
60 M FÖRSÖK 01 1 Cecilia Stalberg 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.40 2 Ellen Wikström 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.46 3 Amanda Lundmark 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.62 4 Erika Karlsson 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.74 5 Felicia Cardell 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.87 6 Michelle Åkerlind 90 Hörningsnäs 4 Bn 10.94 7 Mira Bjuggfält 90 Hörningsnäs 4 Bn 12.42 Jasmine Bäck 90 Hörningsnäs 4 Bn Ej start FÖRSÖK 10 1 Tove Thernsjö 90 Snättringe 4 C 10.53 2 Julia Kumlin 90 Solfagra 4 A 10.67 3 Felicia Lernestig Bergqv 90 Solfagra 4 b 10.96 4 Milla Poukkula 90 Solfagra 4 A 11.06 5 Louise Lindh 90 Snättringe 4 C 11.10 6 Miriam Englund 90 Solfagra 4 A 11.37 7 Erica Håkonsson 90 Solfagra 4 A 11.66 Natasha Pålsson 90 Snättringe 4 C Ej start FÖRSÖK 11 Jenny Andersson 90 Solfagra 4 b 11.46 Anna Bergman 90 Solfagra 4 c 12.75 Elin Wrangbäck 90 Solfagra 4 c 12.00 Isabel Minior Moberg 90 Solfagra 4 c 10.55 Malin Säker 90 Solfagra 4 c 13.03 Vanessa Abbott 90 Solfagra 4 c 12.09 Isabelle Blomberg 90 Solfagra 4 d 11.47 Emma Håkansson 90 Solfagra 4 d Ej start FÖRSÖK 12 1 Lina Jiverud 90 Solfagra 4 d 10.75 2 Sandra Hjälm 90 Solfagra 4 d 10.79 3 Lizette Björkefall 90 Solfagra 4 d 11.42 4 Jessica Hamnstedt 90 Solfagra 4 d 11.51 5 Marika Andersson 90 Solfagra 4 d 11.75 6 Catharina Wiking 90 Solfagra 4 e 12.87 Emelie Karlsson 90 Solfagra 4 e Ej start Gisela Lövgren 90 Solfagra 4 e Ej start FÖRSÖK 13 1 Sanne Rönningen 90 Solfagra 4 e 9.87 F 2 Veronica Jonsson 90 Solfagra 4 e 10.25 3 Jessica Wahlström 90 Solfagra 4 e 10.62 4 Malin Wihlforsen 90 Solfagra 4 e 10.92 5 Angelie Ellsén 90 Tomtberga 4 a Pe 11.63 6 Meliha Ameti 90 Solfagra 4 e 11.96 7 Johanna Karlkvist 90 Solfagra 4 e 12.06 Therese Kron 90 Solfagra 4 e Ej start FÖRSÖK 14 1 Sara Lundberg 90 Tomtberga 4 B 10.17 2 Kristina Johansson 90 Tomtberga 4 a Pe 11.09 3 Ida Bellinder 90 Tomtberga 4 a Pe 11.38 4 Fanny Jonsson 90 Tomtberga 4 B 11.64 5 Sandra Mäkinen 90 Tomtberga 4 B 11.81 Josephine Hamell 90 Tomtberga 4 a Pe Ej start Louise Söderberg 90 Tomtberga 4 B Ej start Annika Sandqvist 90 Tomtberga 4 c Ej start FÖRSÖK 15 1 Gabriella Dannberg 90 Tomtberga 4 c 10.23 2 Elin Liiv 90 Tomtberga 4 c 10.81 3 Johanna Krikoenko 90 Tomtberga 4 c 10.84 4 Camilla Andersson 90 Tomtberga 4 c 11.29 5 Cecilia Östman 90 Tomtberga 4 c 11.42 6 Emma Thillberg 90 Tomtberga 4 c 12.31 Elin Johansson 90 Tomtberga 4 c Ej start Helene Westman 90 Tomtberga 4 c Ej start FÖRSÖK 16 1 Marie Mårts 90 Tomtberga 4 c 10.67 2 Michaela Lindroth 90 Tomtberga 4 c 11.10 3 Sandra Aspholm 90 Tomtberga 4 c 11.13 4 Katarina Kling Alestam 90 Tomtberga 4 d Jo 11.26 5 Camilla Westman 90 Tomtberga 4 d Jo 11.32 6 Erica Oscarsson 90 Tomtberga 4 d Jo 11.38 7 Maria Movin 90 Tomtberga 4 c 12.37 Franziska Nömm 90 Tomtberga 4 d Jo Ej start FÖRSÖK 17 1 Malin Johansson 90 Tomtberga 4 d Jo 9.95 F 2 Nicole Frick 90 Tomtberga 4 d Jo 10.74 3 Michelle Rosenqvist 90 Tomtberga 4 d Jo 10.97 4 Sarali Borg 90 Tomtberga 4 d Jo 10.97 5 Madeleine Fäktenmark 90 Tomtberga 4 d Jo 11.75 6 Teresia Hägglund 90 Tomtberga 4 d Jo 11.84 7 Jessika Wadenholt 90 Utsälje 4-5 HC 12.24 8 Malin Averstad Ryd 90 Tomtberga 4 d Jo 12.51 FÖRSÖK 18 1 Sanna Lundberg 90 Utsälje 4-5 HC 9.90 F 2 Karolina Kotte 90 Utsälje 4 HB 10.55 3 Hedvig Gergant 90 Utsälje 4 Lärkan 10.66 4 Linn Blomqvist 90 Utsälje 4-5 HC 10.94 5 Madeleine Berglund 90 Utsälje 4 Lärkan 10.98 6 Johanna Trygg 90 Utsälje 4 HB 11.09 7 Siri Bergqvist 90 Utsälje 4 HB 11.13 Sophie Rundgren 90 Utsälje 4-5 HC Ej start FÖRSÖK 19 1 Helena Ekstam 90 Ängsnäs 4 Ry 9.49 F 2 Patricia Berglund 90 Utsälje 4 Lärkan 10.16 3 Tina Andersson 90 Utsälje 4 Lärkan 10.27 4 Simona Baldinazzo 90 Utsälje 4 Lärkan 10.36 5 Therese Snell 90 Utsälje 4 Lärkan 10.47 Therese Berganås 90 Utsälje 4 Lärkan Ej start Camilla Eriksson 90 Ängsnäs 4 Ry Ej start Emma Meneses 90 Ängsnäs 4 Ry Ej start FÖRSÖK 02 1 Sofie Ljunggren 90 Kungsklippan 4 B 10.19 2 Maria Pirttineiemi 90 Kungsklippan 4 B 10.28 3 Milla Hansson 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.44 4 Sara Kristensen 90 Hörningsnäs 4 Vn 10.80 5 Lisa Zhang 90 Kungsklippan 4 B 11.11 6 Lejla Vidimlic 90 Hörningsnäs 4 Vn 11.14 7 Linn Svensson 90 Kungsklippan 4 B 11.45 8 Hanna Rutgersson 90 Kungsklippan 4 B 12.14 FÖRSÖK 20 1 Mikaela Karlsson 90 Ängsnäs 4 Ry 10.82 2 Rina Rosengren 90 Ängsnäs 4 Ry 11.20 3 Malin Gärdström 90 Ängsnäs 4 Ry 11.37 90 Ej start FÖRSÖK 03 1 Sofia Werbelow 90 Källbrink 4 B 10.72 2 Emma Sulkakoski 90 Källbrink 4 B 10.99 3 Mikaela Ahlgren 90 Källbrink 4 B 11.07 4 Sophia Martinson 90 Källbrink 4 B 11.23 5 Jasmine Lundberg 90 Källbrink 4 B 11.41 6 Carolina Salström 90 Källbrink 4 B 11.62 7 Madde Carlson 90 Källbrink 4 B 11.70 Elin Sundqvist 90 Källbrink 4 B Ej start FÖRSÖK 04 1 Elin Hedman 90 Segeltorp 4 b 10.07 2 Denise Roos 90 Segeltorp 4 b 10.26 3 Anne-Sofie Hedén 90 Segeltorp 4 b 10.42 4 Tasmiah Akhter 90 Myrstuguberget 4 10.43 5 Charlotte Petersson 90 Segeltorp 4 b 11.25 6 Shabnam Aeineband 90 Myrstuguberget 4 11.30 7 Elinor Dahlgren 90 Myrstuguberget 4 11.34 Dilde Berger 90 Segeltorp 4 b Ej start FÖRSÖK 05 1 Linn Heuberger 90 Segeltorp 4 b 9.88 F 2 Frida Lindström 90 Segeltorp 4 G:1 9.89 F 3 Sanna Brolin 90 Segeltorp 4 G:1 10.48 4 Emma Rusteberg 90 Segeltorp 4 G:1 10.58 5 Frida Berg 90 Segeltorp 4 b 10.74 6 Emma Mohlin 90 Segeltorp 4 b 11.01 7 Susanne Östergren 90 Segeltorp 4 G:1 12.24 8 Tara Sehab 90 Segeltorp 4 b 12.63 FÖRSÖK 06 1 Ida Brouwers 90 Segeltorp 4 G:2 10.12 2 Katarina Bergström 90 Segeltorp 4 G:2 10.70 3 Kajsa Asterdahl 90 Segeltorp 4 G:2 10.94 4 Emma Wasberg 90 Segeltorp 4 G:2 11.16 5 Johanna Svantesson 90 Segeltorp 4 M 11.70 6 Moa Göransson 90 Segeltorp 4 M 11.93 7 Sofia Palmqvist 90 Segeltorp 4 M 12.19 8 Linnea Lind 90 Segeltorp 4 M 13.22 FÖRSÖK 07 1 Hanna Falgén 90 Segeltorp 4 R 9.76 F 2 Anny Breid 90 Segeltorp 4 R 10.50 3 Emelie Ekman 90 Segeltorp 4 R 11.08 4 Mira Moran 90 Segeltorp 4 R 11.22 5 Desireé Andersson 90 Segeltorp 4 R 11.31 6 Nike Hermans 90 Segeltorp 4 R 11.35 7 Louise Husman 90 Segeltorp 4 R 11.88 8 Sara Essberg-Klasson 90 Segeltorp 4 R 12.64 FÖRSÖK 08 1 Therese Lindell 90 Snättringe 4 A 10.04 2 Alexandra Lindén 90 Snättringe 4 A 10.04 3 Emmelie Wahlström 90 Snättringe 4 b 10.91 4 Sofia Lind 90 Segeltorp 4 R 11.18 5 Isabelle Rosing 90 Snättringe 4 A 11.23 6 Emelie Andersson 90 Snättringe 4 b 11.33 7 Therese Sjöblom 90 Snättringe 4 A 11.50 8 Moa Sandgren 90 Snättringe 4 A 12.01 FÖRSÖK 09 1 Sophia Ångström 90 Snättringe 4 b 9.34 F 2 Isabelle Bjärås 90 Snättringe 4 b 10.37 3 Anna Bergendahl 90 Snättringe 4 C 10.60 4 Malin Aggemo 90 Snättringe 4 b 10.67 5 Johanna Kjellberg 90 Snättringe 4 b 10.98 6 Hanna Lundin 90 Snättringe 4 C 11.63 7 Stephanie Hansson 90 Snättringe 4 b 11.70 8 Tatijana Ristic-Peric 90 Snättringe 4 b 13.32 FINAL 2001-05-13 1 Sophia Ångström 90 Snättringe 4 b 9.19 2 Helena Ekstam 90 Ängsnäs 4 Ry 9.43 3 Frida Lindström 90 Segeltorp 4 G:1 9.55 4 Hanna Falgén 90 Segeltorp 4 R 9.63 5 Linn Heuberger 90 Segeltorp 4 b 9.70 6 Malin Johansson 90 Tomtberga 4 d Jo 9.92 7 Sanne Rönningen 90 Solfagra 4 e 9.95 8 Sanna Lundberg 90 Utsälje 4-5 HC 9.97
F4
LÄNGDHOPP 2001-05-13 1 Sophia Ångström 90 Snättringe 4 b 383 2 Helena Ekstam 90 Ängsnäs 4 Ry 364 3 Mikaela Karlsson 90 Ängsnäs 4 Ry 361 4 Sanna Brolin 90 Segeltorp 4 G:1 350 5 Frida Lindström 90 Segeltorp 4 G:1 349 6 Helene Westman 90 Tomtberga 4 c 348 7 Anna Bergendahl 90 Snättringe 4 C 339 8 Veronica Jonsson 90 Solfagra 4 e 335 9 Gabriella Dannberg 90 Tomtberga 4 c 334 10 Sanne Rönningen 90 Solfagra 4 e 332 11 Michelle Åkerlind 90 Hörningsnäs 4 Bn 331 12 Anne-Sofie Hedén 90 Segeltorp 4 b 331 13 Alexandra Lindén 90 Snättringe 4 A 330 14 Maria Pirttineiemi 90 Kungsklippan 4 B 329 15 Hanna Falgén 90 Segeltorp 4 R 329 16 Caroline Holmqvist 90 Snättringe 4 A 327 17 Ida Brouwers 90 Segeltorp 4 G:2 325 18 Therese Lindell 90 Snättringe 4 A 323 19 Marie Mårts 90 Tomtberga 4 c 321 20 Sofie Ljunggren 90 Kungsklippan 4 B 320 21 Camilla Eriksson 90 Ängsnäs 4 Ry 320 22 Sofia Werbelow 90 Källbrink 4 B 318 23 Isabelle Rosing 90 Snättringe 4 A 318 24 Sara Lundberg 90 Tomtberga 4 B 315 25 Felicia Lernestig Bergqv 90 Solfagra 4 b 310 26 Johanna Kjellberg 90 Snättringe 4 b 309 27 Milla Poukkula 90 Solfagra 4 A 307 28 Jasmine Lundberg 90 Källbrink 4 B 307 29 Sandra Ekström 90 Solfagra 4 A 306 30 Cecilia Skyttman 90 Solfagra 4 b 306 31 Jessica Wahlström 90 Solfagra 4 e 306 32 Miriam Englund 90 Solfagra 4 A 305 33 Karolina Kotte 90 Utsälje 4 HB 304 34 Johanna Påhla 90 Ängsnäs 4 Ry 304 35 Frida Berg 90 Segeltorp 4 b 303 36 Isabelle Bjärås 90 Snättringe 4 b 302 37 Anny Breid 90 Segeltorp 4 R 301 38 Michaela Lindroth 90 Tomtberga 4 c 301 39 Malin Karvonen 90 Solfagra 4 b 299 40 Josephine Hamell 90 Tomtberga 4 a Pe 297 41 Elin Hedman 90 Segeltorp 4 b 296 42 Tasmiah Akhter 90 Myrstuguberget 4 295 43 Tove Thernsjö 90 Snättringe 4 C 295 44 Isabelle Matthiesen 90 Tomtberga 4 B 295 45 Elin Wrangbäck 90 Solfagra 4 c 294 46 Michelle Rosenqvist 90 Tomtberga 4 d Jo 294 47 Therese Snell 90 Utsälje 4 Lärkan 293 48 Milla Hansson 90 Hörningsnäs 4 Vn 292 49 Nicole Frick 90 Tomtberga 4 d Jo 292 50 Cecilia Stalberg 90 Hörningsnäs 4 Vn 291 51 Malin Johansson 90 Tomtberga 4 d Jo 290 52 Emma Meneses 90 Ängsnäs 4 Ry 288 53 Erika Karlsson 90 Hörningsnäs 4 Bn 287 54 Julia Kumlin 90 Solfagra 4 A 287 55 Shabnam Aeineband 90 Myrstuguberget 4 285 56 Siri Bergqvist 90 Utsälje 4 HB 284 57 Ellen Wikström 90 Hörningsnäs 4 Bn 280 58 Johanna Krikoenko 90 Tomtberga 4 c 280 59 Hedvig Gergant 90 Utsälje 4 Lärkan 280 60 Lisa Zhang 90 Kungsklippan 4 B 279 61 Charlotte Petersson 90 Segeltorp 4 b 279 62 Elin Liiv 90 Tomtberga 4 c 279 63 Sara Kristensen 90 Hörningsnäs 4 Vn 278 64 Louise Lindh 90 Snättringe 4 C 278 65 Johanna Trygg 90 Utsälje 4 HB 276 66 Kajsa Asterdahl 90 Segeltorp 4 G:2 275 67 Emelie Ekman 90 Segeltorp 4 R 275 68 Sandra Hjälm 90 Solfagra 4 d 275 69 Rina Rosengren 90 Ängsnäs 4 Ry 275 70 Linn Svensson 90 Kungsklippan 4 B 273 71 Susanne Östergren 90 Segeltorp 4 G:1 273 72 Katarina Bergström 90 Segeltorp 4 G:2 273 73 Sara Bäckman 90 Segeltorp 4 b 272 74 Caroline Olsson 90 Snättringe 4 C 272 75 Angelie Ellsén 90 Tomtberga 4 a Pe 272 76 Lovisa Sundberg 90 Snättringe 4 A 270 77 Tina Andersson 90 Utsälje 4 Lärkan 269 78 Desireé Andersson 90 Segeltorp 4 R 267 79 Camilla Westman 90 Tomtberga 4 d Jo 265 80 Sandra Aspholm 90 Tomtberga 4 c 265 81 Felicia Cardell 90 Hörningsnäs 4 Bn 264 82 Melanie Johansson 90 Segeltorp 4 G:2 264 83 Emma Hoffman 90 Solfagra 4 b 264 84 Jenny Hols 90 Snättringe 4 b 263 85 Lina Jiverud 90 Solfagra 4 d 261 86 Nicole Vidal 90 Myrstuguberget 4 260 87 Hanna Lundin 90 Snättringe 4 C 260 88 Monica Nilsson 90 Segeltorp 4 M 259 89 Jenny Andersson 90 Solfagra 4 b 258 90 Alexandra Owen 90 Segeltorp 4 G:2 257 91 Simona Baldinazzo 90 Utsälje 4 Lärkan 257 92 Anna Jonsson 90 Utsälje 4-5 HC 257 93 Sofia Lind 90 Segeltorp 4 R 255 94 Amanda Lundmark 90 Hörningsnäs 4 Vn 254 95 Fanny Jonsson 90 Tomtberga 4 B 254 96 Linn Blomqvist 90 Utsälje 4-5 HC 254 97 Patricia Berglund 90 Utsälje 4 Lärkan 253 98 Malin Persson 90 Solfagra 4 b 252 99 Moa Sandgren 90 Snättringe 4 A 247 00 Teresia Hägglund 90 Tomtberga 4 d Jo 246 01 Sara Westerlund 90 Utsälje 4-5 HC 246 02 Erica Håkonsson 90 Solfagra 4 A 244 03 Catharina Wiking 90 Solfagra 4 e 243 04 Emma Sulkakoski 90 Källbrink 4 B 242 05 Sofia Palmqvist 90 Segeltorp 4 M 242 06 Maria Movin 90 Tomtberga 4 c 242 07 Katarina Kling Alestam 90 Tomtberga 4 d Jo 241 08 Isabelle Blomberg 90 Solfagra 4 d 240 09 Marika Andersson 90 Solfagra 4 d 240 10 Marina Bishy 90 Segeltorp 4 G:2 239 11 Kristina Johansson 90 Tomtberga 4 a Pe 239 12 Elin Stjernström 90 Utsälje 4 HB 237 13 Louise Wall 90 Snättringe 4 C 236 14 Madeleine Fäktenmark 90 Tomtberga 4 d Jo 236 15 Camilla Jingbro 90 Snättringe 4 A 235 16 Malidza Larsson 90 Segeltorp 4 G:2 234 17 Erica Oscarsson 90 Tomtberga 4 d Jo 234 18 Emelie Andersson 90 Snättringe 4 b 228 19 Angelica Tång 90 Utsälje 4 HB 223 20 Madde Carlson 90 Källbrink 4 B 222 21 Carolina Salström 90 Källbrink 4 B 219 22 Melinda Pierre 90 Myrstuguberget 4 216 23 Jessika Wadenholt 90 Utsälje 4-5 HC 214 24 Mikaela Ahlgren 90 Källbrink 4 B 211 25 Camilla Andersson 90 Tomtberga 4 c 210 26 Rosna Guven 90 Utsälje 4 HB 208 27 Johanna Karlkvist 90 Solfagra 4 e 205 28 Dilan Bozkut 90 Segeltorp 4 R 204 29 Malin Sallstet 90 Källbrink 4 B 201 30 Sara Essberg-Klasson 90 Segeltorp 4 R 201 31 Petra Johansson 90 Solfagra 4 A 201 32 Malin Averstad Ryd 90 Tomtberga 4 d Jo 201 33 Josefin Collin 90 Utsälje 4-5 HC 192 34 Mira Bjuggfält 90 Hörningsnäs 4 Bn 180 35 Emma Wasberg 90 Segeltorp 4 G:2 177 36 Sara Underwood 90 Utsälje 4 HB 172 37 Nerma Lalic 90 Ängsnäs 4 Ry 168 38 Moa Göransson 90 Segeltorp 4 M 143
F4
KULA 2,0 KG 2001-05-13 1 Lejla Vidimlic 90 Hörningsnäs 4 Vn 710 2 Nicole Vidal 90 Myrstuguberget 4 654 3 Emma Rusteberg 90 Segeltorp 4 G:1 635 4 Emmelie Wahlström 90 Snättringe 4 b 619 5 Johanna Påhla 90 Ängsnäs 4 Ry 613 6 Malin Gärdström 90 Ängsnäs 4 Ry 612 7 Therese Sjöblom 90 Snättringe 4 A 593 8 Stephanie Kasapovska 90 Snättringe 4 b 589 9 Malidza Larsson 90 Segeltorp 4 G:2 568 10 Nike Hermans 90 Segeltorp 4 R 564 11 Caroline Holmqvist 90 Snättringe 4 A 563 12 Emelie Karlsson 90 Solfagra 4 e 559 13 Isabelle Matthiesen 90 Tomtberga 4 B 533 14 Dilan Bozkut 90 Segeltorp 4 R 527 15 Denise Roos 90 Segeltorp 4 b 526 16 Marina Bishy 90 Segeltorp 4 G:2 526 17 Elinor Dahlgren 90 Myrstuguberget 4 526 18 Alexandra Owen 90 Segeltorp 4 G:2 522 19 Jessica Hamnstedt 90 Solfagra 4 d 518 20 Angelica Tång 90 Utsälje 4 HB 515 21 Meliha Ameti 90 Solfagra 4 e 511 22 Anna Jonsson 90 Utsälje 4-5 HC 509 23 Vanessa Abbott 90 Solfagra 4 c 507 24 Monica Nilsson 90 Segeltorp 4 M 498 25 Sandra Mäkinen 90 Tomtberga 4 B 494 26 Madeleine Berglund 90 Utsälje 4 Lärkan 494 27 Malin Wihlforsen 90 Solfagra 4 e 491 28 Mira Moran 90 Segeltorp 4 R 489 29 Lizette Björkefall 90 Solfagra 4 d 484 30 Josefin Collin 90 Utsälje 4-5 HC 480 31 Johanna Svantesson 90 Segeltorp 4 M 477 32 Sandra Ekström 90 Solfagra 4 A 475 33 Sara Bäckman 90 Segeltorp 4 b 472 34 Malin Säker 90 Solfagra 4 c 470 35 Hanna Lindhe 90 Segeltorp 4 G:1 465 36 Emma Thillberg 90 Tomtberga 4 c 463 37 Linnea Lind 90 Segeltorp 4 M 456 38 Caroline Olsson 90 Snättringe 4 C 445 39 Nerma Lalic 90 Ängsnäs 4 Ry 444 40 Isabelle Jeneé 90 Segeltorp 4 b 441 41 Camilla Jingbro 90 Snättringe 4 A 424 42 Sara Underwood 90 Utsälje 4 HB 413 43 Melanie Johansson 90 Segeltorp 4 G:2 407 44 Sara Westerlund 90 Utsälje 4-5 HC 401 45 Jenny Hols 90 Snättringe 4 b 400 46 Cecilia Östman 90 Tomtberga 4 c 395 47 Franziska Nömm 90 Tomtberga 4 d Jo 380 48 Melinda Pierre 90 Myrstuguberget 4 368 49 Sanna Lundberg 90 Utsälje 4-5 HC 367 50 Lovisa Sundberg 90 Snättringe 4 A 354 51 Hanna Rutgersson 90 Kungsklippan 4 B 353 52 Elin Stjernström 90 Utsälje 4 HB 345 53 Rosna Guven 90 Utsälje 4 HB 336 54 Anna Bergman 90 Solfagra 4 c 324 55 Petra Johansson 90 Solfagra 4 A 322 56 Isabel Minior Moberg 90 Solfagra 4 c 254