Svenska friidrotts förbundet

Huddinge AIS FriidrottIndex

Tidsprogram

Resultat

Startsidan

SISTA CHANSEN 2001

INBJUDAN TILL:

"SISTA CHANSEN"

SÖNDAGEN den 1 april 2001
i SÄTRA FRIIDROTTSHALL
Första start kl. 09.30. Avprickning 30 min före varje grenstart

Flickor F8 Födda -93 60m, längd
Pojkar P8 Födda -93 60m, längd
       
Flickor F10 Födda 1991-92 60m, 800m, Höjd, Längd och Kula
Pojkar P10 Födda 1991-92 60m, 800m, Höjd, Längd och Kula
       
Flickor F12 Födda 1989-90 60m, 800m, Längd, Höjd och Kula
Pojkar P12 Födda 1989-90 60m, 800m, Längd, Höjd och Kula
       
Flickor F14 Födda 1987-88 60m, 800m, Stav, Tresteg och Kula
Pojkar P14 Födda 1987-88 60m, 800m, Stav, Tresteg och Kula

ANMÄLAN ÅLDERSVIS MED PERSONBÄSTA I LÖPGRENARNA,
sändes till HUDDINGE AIS Box 1010, 141 21 Huddinge alt. FAX 08 - 779 50 68,
E-mail huddinge.friidrott@telia.com
Sista anmälingsdag: 21 mars år 2001
Avgift: 40:-/ gren betalas på vårt Postgiro 10 52 63 - 8
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift som faktureras respektive klubb.

Pris delas ut till de 3 bästa i varje gren
60m avgörs i försök där tiderna avgör om man går till final.
800m avgörs i A-B-C-finaler efter anmälda årsbästa.
I längd och kast P/F 10 - 12 har samtliga 4 försök. P/F 13 - 14 har 3 försök + 3 finalhopp
för de 8 bästa.
Förfrågningar besvaras av vårt kansli tel. 08 - 774 85 25 alt. Per Öhrland 08 - 774 20 98
Tidsprogram utsändes c:a 27/3-00 till angiven kontaktperson. Ange gärna faxnummer eller E-mail.

Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 9-jun-01
All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved