Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Startsidan

Backhoppning 2002-2003

 

Alla har samma chans!

Gammal som ung, flicka eller pojke att gratis erhålla ett minnepris med ditt namn och 2003 på vid Backhopparcupen med nordisk kombination i Fullersta. Enda kravet är att vara närvarande och visa intresse vid hoppbacken i minst 4 av 7 tillfällen.
Detta för att hålla intresset för backhoppning och nordisk kombination levande även under snöfattiga vintrar.

2002
Söndagen den 20 oktober kl. 10.00 I Örnbacken, Krokv. 43
Test av hållfastheten därefter nordisk
Kombination

 

2003
Söndagen den 19 januari kl. 13.30 I Örnbacken, Krokv. 43
Ungdomstävling
Söndagen den 26 januari kl. 13.30 I Lövåsbacken, Stenmov. 22
Lövåsspelen
Söndagen den 9 februari kl. 13.30 I Örnbacken, Krokv. 43
Fullerstaspelen
Söndagen den 16 februari kl. 13.30 I Örnbacken, Krokv. 43
Klubbmästerskap
Söndagen den 16 mars kl. 10.00 I Lövåsbacken, Stenmov. 22
Klubbmästerskap
Söndagen den 16 mars kl. 14.00 I Örnbacken, Krokv. 43
Örnspelen

Du behöver alltså inte hoppa.
Tidsåtgång högst två timmar vid varje tillfälle.
Vi håller på fastän det är barmark eller otjänligt väder.

Vid Örnbacken finns det numera två hoppbackar. Stora och lilla.
Etappriser till alla, som är närvarande.
Upplysningar genom Olav Wäppling tel. 711 03 20

Sponsor: Fullersta Fastighetsägarförening.
Alla är hjärtligt välkomna!

Låt Backhoppningen och nordisk kombination få leva!

Arrangör Huddinge AIS / Skidor


Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 27-aug-02
All contents copyright   2000-2002 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved