GAMLA NYHETER

990204

Mångkamp

Mångkamp inom friidrotten omfattar ett antal löp-, hopp- och kastgrenar, vilka de tävlande ska genomföra i en bestämd ordning . För resultat i varje delgren ges poäng enligt en av Internationella Friidrottsförbundet fastställd tabell. De tävlande rangordnas efter sammanlagd poäng.


Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 05 aug 2000

All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved