PM


SM/DF i mångkamp på Källbrinks IP i Huddinge, 5-6/8-2000 

(UDM 15/16  för Stockhom utgår  då inga anmälningar inkommit)

 Huddinge AIS Friidrott hälsar alla VÄLKOMNA till årets upplaga av SM i mångkamp och samtidigt DM/DF för Stockholm.

 Följande punkter bör speciellt uppmärksammas: 

Starttider: (första gren resp.dag) 

Klass

Lördag kl.

 

Söndag kl.

SM

 

 

 

M

12.00

 

11.00

K

11.00

 

12.30

 

 

 

 

DF

 

 

 

F13/14

10.00

 

10.00

P13/14

10.20

 

10.00

Därefter utlyses nästa gren vartefter i högtalaren  

Avprickning:                      Genom hämtning av nummerlapp, senast 60 min före resp.åldersgrupps starttid enligt ovan.

Efteranmälan          300 kronor kontant=SM  (+ev DM 60) resp                                           120:- för DF

Deltagare:                          Se speciell deltagarlista.

Egna redskap:                    Skall inlämnas senast 60 min före resp.                                            åldersgrupps start resp. dag.

Hopphöjder:                       3 cm i höjd och 10 cm i stav under hela tävlingen

Nummerlappar:                  Skall bäras av alla aktiva och reklamen får                                             ej vikas in. Bäres i regel på bröstet

Tävlingsdräkt:                   Reglementsenlig tävlingsdräkt skall bäras

Uppvärmning:                    Lämpligast på spåren i närliggande skog.

Innerplan:                          Får endast beträdas av tävlande och                                            funktionärer.

Resultat:                            Kommer att anslås på speciella anslagstavlor.

Kiosk:                                Enklare servering finns på idrottsplatsen.

Prisutdelning:                     SM resp DM/DF medaljer till de 3 främsta. varje åldersgrupp, snarast efter avslutad gren på söndagen.

Hur åka kommunalt:         Med buss 704 från pendeltågsstationen i Huddinge eller Stockholm syd (fjärrtågstation) alt. Fruängens T-bana. Avstigning: Källbrinksskolan och sedan en promenad på ca 500m.

Hur åka med bil:               Följ E4 till Vårby, där du följer skyltning mot Huddinge/Huddinge sjukhus. Efter ca 3 km  kommer skylt Källbrinks IP 2 km. (kör sakta, smal och krokig väg)

Upplysning:                       Huddinge AIS kansli tel 08 - 774 85 25  

Välkommen                  HUDDINGE AIS  Friidrott

Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström . Senast uppdaterad 05 aug 2000

All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved