Svenska friidrotts förbundet

Huddinge AIS FriidrottIndex

Resultat

Startsidan

FÖRSTA CHANSEN

LÖRDAGEN den 11 nov 2000

SÄTRA FRIIDROTTSHALL

Första start kl. 10.00. Avprickning 30 min före varje grenstart.
Flickor F 8 Födda - 1993 60 m
Pojkar P 8 Födda - 1993 60 m
       
Flickor F 10 Födda 1991- 92 60m, 800m, Längd, Kula
Pojkar P 10 Födda 1991- 92 60m, 800m, Längd, Kula
       
Flickor F 12 Födda 1989 - 90 60m, 800m, Höjd, Kula
Pojkar P 12 Födda 1989 - 90 60m, 800m, Höjd, Kula
       
Flickor F 14 Födda 1987 - 88 60m, 800m, Längd, Kula
Pojkar P 14 Födda 1987 - 88 60m, 800m, Längd, Kula


ANMÄLAN ÅLDERSVIS MED PERSONBÄSTA I LÖPGRENARNA, sändes till HUDDINGE AIS Box 1010, 141 21 Huddinge alt. FAX 08 - 779 50 68, E-mail: huddinge.friidrott@telia.com Anmälan oss tillhanda senast 001102. Avgift: 45:-/ gren betalas på vårt Postgiro 10 52 63 - 8 (högre avgift i år pga ökad hallhyra).
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift som faktureras respektive klubb.

Plaketter delas ut till de 3 bästa i varje gren OBS Åldersfördelning = år 2001
60 m avgörs i försök där där de 8 bästa tiderna går till final.
800 m avgörs i C-B-A-finaler efter anmälda tider.

I längd och kula har P/F 10-12 samtliga 4 försök. P/F14 har 3 försök+3 finalhopp/kast för de 8 bästa.

Förfrågningar besvaras av vårt kansli tel. 08 - 774 85 25 alt.
Per Öhrland 08 - 774 20 98 e. 19.00
Tidsprogram utsändes c:a 5/11-2000 till angiven kontaktperson. (Ange gärna faxnummer eller E-mail) samt på vår hemsida www.huddinge-friidrott.org

Välkomna
Huddinge AIS Friidrott


Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 9-jun-01
All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved